ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานใหม่ขององค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลก เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรนวตกรรมใหม่ๆ ของโลก


รายงานใหม่ขององค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่า ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังจะกลายมาเป็นศูนย์กลางการคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ ของโลก เนื่องจากมีการขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและเกาหลีใต้

รายงานระบุว่า ตั้งแต่ปี คศ. 2005 มีการจดสิทธิบัตรนวตกรรมใหม่ๆ ทั่วลกเพิ่มขึ้นปีละ 4.7% ภูมิภาคที่มีการจสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะประเทศจีนและเกาหลีใต้ จนถึงสิ้นปี คศ. 2005 ทั่วโลกมีการจดสิทธิบัตรอยู่ประมาณ 5 ล้าน 6 แสนราย

ประเทศที่มีการออกสิทธิบัตรมากที่สุดได้แก่ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหรัฐ จีน เกาหลีใต้ และยุโรป ซึ่งหากนำจำนวนสิทธิบัตรที่ทั้ง 5 ประเทศนี้ออกให้ในปี คศ. 2005 มารวมกัน จะพบว่ามากกว่า 75% ของจำนวนสิทธิบัตรรวมทั่วโลกที่ออกในปีดังกล่าว

คุณ Francis Gurry รอง ผอ. ใหญ่องค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวว่า เมื่อปี คศ. 2005 ในประเทศจีนมีการขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจากปี คศ. 2004 ถึง 33% ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็มีจำนวนสิทธิบัตรเพิ่มสูงกว่า 100% ในรอบ 10 ปี คุณ Gurry ยังบอกอีกว่า การขอจดสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเอเชียตอ. เฉียงเหนือกำลังจะกลายมาเป็นศูนย์กลางการคิดค้นนวตกรรมของโลก ในขณะเดียวกัน จำนวนสิทธิบัตรที่ขอโดยชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ก็แสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างประเทศมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆ ทั่วโลก เป็นการยืนยันความก้าวหน้าของกระเเสโลกาภิวัฒน์

รอง ผอ. ใหญ่องค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลก บอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะกลายมาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง นอกจากญี่ปุ่นแล้ว ยังมีจีนและเกาหลีใต้ที่มีการเติบโตในด้านนี้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ถึงกระนั้นก็ตาม คุณ Francis Gurry บอกว่าอเมริกายังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดต่อไป เขาระบุว่ามีคนอเมริกันขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนถึง 34% ของจำนวนสิทธิบัตรระหว่างประเทศทั้งหมด รองลงมาคือญี่ปุ่น ที่มีจำนวน 18% ซึ่งยังเป็นสัดส่วนที่ห่างไกลกับอเมริกาอยู่มาก

และสำหรับนวตกรรมที่มีการขอจดสิทธิบัตรมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิค และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้า รายงานขององค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่า สาขาที่มีการคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากที่สุดคือ สาขาการแพทย์ สาขาโสตทัศนะ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG