ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอัลวา อิบราฮิม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับมาเลเซีย


อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอัลวา อิบราฮิมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยว่าควรจะดีกว่านี้ เพราะประเทศไทยและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านซึ่งต่างก็มีความสำคัญ และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน

เขากล่าวด้วยว่าประเทศไทยและมาเลเซียจะต้องร่วมกันขบแก้ปัญหาบางประการที่กระทบถึงเรื่องพรมแดนและชุมชนมุสลิมในภาคใต้ ตามทัศนะส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผู้นี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียจะต้องดำเนินงานให้มากยิ่งกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขบแก้ปัญหาในภาคใต้ให้หมดไป

นายอัลวา อิบราฮิม กล่าววิงวอนให้ชาวมุสลิมในภาคใต้ หันมาเจรจาสร้างสันติภาพกับทางการไทย และขอร้องให้รัฐบาลไทยทำให้วางใจได้ว่า จะไม่มีการกลับไปปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีใหม่อีก

นายอัลวา อิบราฮิมกล่าวด้วยว่า ตราบใดที่ชีวิตของคน ต้องเสี่ยวต่ออันตรายและไม่มีการประกันความปลอดภัยให้พวกเขาได้ ตราบนั้นก็จะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้

อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวด้วยว่า การปรับปรุมความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น เป็นเรื่องที่ประเทศไทยและมาเลเซียต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันทำ เขากล่าวอีกว่ารัฐบาลไทยในขณะนี้มีข้อเสนอที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น แต่รัฐบาลมาเลเซียก็จะต้องดำเนินงานอย่างเข้มแข็งด้วย เพราะมาเลเซียมีอิทธิพลโน้มน้าวชาวมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยอยู่บ้าง เขากล่าวว่าเมื่อทำเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะสามารถหันกลับมาพิจารณาข้อเสนอ 2 ฝ่ายที่เคยมีการเสนอไว้ที่จะมีการร่วมกันพัฒนาภาคเหนือของมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และว่าแต่ก่อนที่จะทำเช่นนั้นได้ เราจะต้องสถาปนาสันติภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และเอาชนะจิตใจของชาวมุสลิมในภาคใต้ได้สำเร็จเสียก่อน

อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอัลวา อิบราฮิมกล่าวว่า การแก้ปัญหาในภาคใต้เป็นกิจการภายในของประเทศไทย แต่ทางการไทยและฝ่ายทหารจะต้องทำให้ชุมชนมุสลิมในภาคใต้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนจะปฏิบัติตามตัวบทกฏหมาย ขณะเดียวกันชาวมุสลิมในประเทศไทยและมาเลเซียก็จะต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมชาวมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยให้หาทางไขปัญหาโดยสันติวิธี

XS
SM
MD
LG