ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาของโรค Multiple Sclerosis


โรค Multiple Sclerosis หรือที่เรียกย่อๆ ว่า MS นั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบภูมิต้านทานของคนเราโจมตีตัวเอง โดยทำงานผิดพลาดไปโจมตีส่วนกันคลื่นไฟฟ้าของเนื้อเยื่อประสาทเข้า

MS เป็นโรคเรื้อรัง มีผลต่อประสาทในสมอง ไขสันหลัง และส่วนอื่นๆ ของระบบประสาทในสมองส่วนกลาง นักวิจัยพยายามมานาน 30 ปีแล้วว่า อะรเป็นสาเหตุของโรค Multiple Sclerosis ซึ่งคนในสหรัฐเป็นกันราว 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในวัย 20 กว่าๆ ถึง 40 กว่าๆ

มาในปี 2533 นักวิจัยคนหนึ่งพบว่า ผู้ป่วยโรคนี้มีเซลในระบบภูมิต้านทานที่ติดตามทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อโรคอื่นๆ ทำงานแข็งขันเกินกว่าเหตุ ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมา และทำลายเนื้อเยื่อคุ้มกันโดยรอบเซลประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่ต่อกับสมองและร่างกาย สภาพการดังกล่าว เมื่อเกิดขึ้นเรื่อยๆ อาจค่อยๆ ทำให้เซลประสาทที่กล้ามเนื้อเสียหาย และทำให้กล้ามเนื้อที่แขนและขาอ่อนแอ และอาจทำให้มีปัญหาทางสายตาหรือการมองเห็นด้วย

แต่สิ่งที่แพทย์และนักวิจัยไม่ทราบกันก็คือ เพราะอะไรเซลระบบภูมิต้านทานเหล่านั้นจึงเกิดความไวผิดปกติ ในการติดตามโจมตีต่อต้านเชื้อโรคต่างๆ นักวิจัยพยายามหาคำตอบว่าเป็นเพราะเชื้อไวรัสใช่หรือไม่ เป็นเพราะโภชนาการ หรือการได้รับสารอาหารบางอย่างน้อยเกินไป หรือมากเกินไปหรือไม่ หรือว่าเป็นเพราะยีน หรือเชื้อพันธุ์ที่ไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้ทำงานผิดปกติ หรือว่าเป็นเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสาเหตุ

นักวิจัยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะสภาพการณ์ด้านเชื้อพันธุ์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อพันธุ์เพื่อดูว่ามีเชื้อพันธุ์ตัวไหนบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อประสาทดังกล่าว และเชื้อพันธุ์นั้นมีความผิดปกติอย่างไรรือไม่ จากการศึกษานานหลายปี มาตอนนี้นักวิยาศาสตร์อย่างน้อย 3 คณะต่างพบความผันแปรของเชื้อพันธุ์บางอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคนี้ แม้จะทำงานต่างหากจากกัน แต่ก็พบยีน หรือเชื้อพันธุ์ตัวเดียวกัน ที่นักวิจัยเชื่อกันว่าจะเปิดช่องทางใหม่สำหรับการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการบำบัดรักษาโรคนี้ต่อไป นักวิทยาศาสตร์เรียกเชื้อพันธุ์ที่พบนั้นว่า IL2 และ IL7 ซึ่งเป็นสารโปรตีนซึ่งเป็นตัวจัดการการทำงานของเซลในระบบภูมิต้านทานของร่างกาย แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่มีเชื้อพันธุ์ดังกล่าวในรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Multiple Sclerosis เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์

นักวิจัยเชื่อว่าสารโปรตีนดังกล่าวเป็นระบบโยงใยของเชื้อพันธุ์หลายตัว ของช่องทางทางเคมีชีวภาพ หากเชื้อพันธุ์ตัวใดตัวหนึ่งบกพร่องไป อาจนำไปสู่การเป็นโรค Multiple Sclerosis ได้ การค้นพบใหม่นี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีช่องทางที่จะศึกษาต่อไปว่า เชื้อพันธุ์ 2 ตัวนั้นมีบทบาทอย่างไรในขั้นตอนดังกล่าว และหวังว่าจะสามารถหาวิธีบำบัดรักษาโรค Multiple Sclerosis ได้ โดยการแก้ไขกระบวนการขั้นตอนที่ผิดปกติในการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้ถูกต้องกลับทำงานเป็นปกติ และจะสามารถพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบำบัดรักษาโรคนี้

XS
SM
MD
LG