ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำอเมริกันรุ่นใหม่ ควรเป็นเช่นไร?


ในการประชุมสัมนาเรื่องการศึกษาระหว่างประเทศที่นครนิวยอร์คเมื่อไม่นานมานี้ บรรดานักวิชาการระดับแนวหน้าและผู้นำทางธุรกิจคนสำคัญๆ กล่าวว่า ถ้าหากสหรัฐจะยังคงมีความสามารถในการแข่งขันต่อไปในโลกที่มีการติดต่อถึงกันได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ในภาวะโลกาภิวัฒน์ ผู้นำอเมริกันรุ่นใหม่จะต้องมีความรอบรู้อย่างดีในเรื่องระหว่างประเทศ

ในการประชุมสัมนาของกลุ่มผู้นำทางธุรกิจ และนักวิชาการในนครนิวยอร์ค ประธานมูลนิธิเอกชน Goldman Sachs กล่าวว่า สภาพโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ ให้เป็นเสมือนโรงบ่มเพาะระดับโลก และว่าหากสหรัฐต้องการสร้างผู้นำระดับโลกต่อไป สหรัฐจะต้องนำโลกเข้ามายังห้องเรียน และทำให้นักศึกษามีความรู้ มีความสามารถและความชำนาญ หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์

Stephanie Bell-Rose ประธานมูลนิธิ Goldman Sachs กล่าวว่านักศึกษาของสหรัฐรุ่นต่อๆไปจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบการเมือง ภาษา และปัญหาท้าทายต่างๆ ของสังคมรอบโลก และจะต้องมีความรอบรู้ทางวัฒนธรรมด้วย ขณะนี้มูลนิธิเอกชน Goldman Sachs กำลังร่วมมือกับนักวิชาการ องค์การหน่วยงานทางธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรต่างๆ ในการพัฒนาโครงการการศึกษาระหว่างประเทศ และจัดการดำเนินการตามโครงการนั้นๆ

องค์กรหนึ่งที่ร่วมมือคือ Asia Society ซึ่งทำงานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเอเชีย นายกสมาคม Asia Society กล่าวว่าทางสมาคมกำลังทำงานกับสหรัฐ ในการเตรียมนักศึกษาสำหรับโลกที่ภาคพื้นเอเชียกำลังมีบทบาทสำคัญ

วิสาขา เดซาย นายกสมาคม Asia Society กล่าวว่าขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับภาวะโลกาภิวัฒน์เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจโลกในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ทางภาคการศึกษายังตอบสนองค่อนข้างช้า ต่อแนวคิดนี้ในแง่ที่ว่า มีความหมายสำคัญอย่างไร ต่อนักศึกษารุ่นใหม่ในอนาคต

นักวิชาการชั้นนำของสหรัฐ เห็นด้วยว่าระบบการศึกษาของสหรัฐ ยังคงมุ่งมองกลับสู่ภายในประเทศมากเกินไป

ผู้รับผิดชอบการศึกษาโรงเรียนประชาบาลในรัฐนิวยอร์คกล่าวว่า สหรัฐไม่อาจรอจนกว่านักเรียนจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว จึงให้เห็นมุมมองในเรื่องระหว่างประเทศ และว่าบรรดาผู้นำของสหรัฐจะต้องทำงานในระดับชาติเพื่อเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในด้านการศึกษาในสหรัฐตั้งแต่ตอนนี้

Joel Klein ผู้บริหารงานด้านโรงเรียนประชาบาลของนครนิวยอร์ค กล่าวว่าจำเป็นต้องมีผู้นำที่ดำเนินการให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับโลก มิฉะนั้นแล้ว สหรัฐจะต้องเผชิญกับความสูญเสีย เขากล่าวว่าตอนนี้นครนิวยอร์คเริ่มเปิดโรงเรียนประชาบาลที่มีโครงการระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการศึกษาเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์โลก กิจการระหว่างประเทศ และภาษาต่างๆ แล้ว

โรงเรียนในกรุงวอชิงตันแห่งหนึ่ง ก็กำลังได้รับการชมเชยสำหรับโครงการระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถอยู่และทำงานได้ทั่วทุกแห่งในโลก โรงเรียนนี้ให้ทุนนักเรียนในการเดินทางไปต่างประเทศด้วย

ครูใหญ่โรงเรียน Washington International School กล่าวว่าทุกโรงเรียนในสหรัฐจำเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องระหว่างประเทศ และลงมือดำเนินงานส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และแนวคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ในโลก

Richard Hall ครูใหญ่โรงเรียน Washington International School กล่าวว่าภารกิจของโรงเรียนนี้คือ การให้การศึกษาด้านระหว่างประเทศแก่นักเรียน และฝึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกที่มีความรบผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

XS
SM
MD
LG