ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สามี หรือ ภรรยา ใครใหญ่กว่ากัน?


ในชีวิตแต่งงานนั้น ใครจะเป็นผู้มีอำนาจกว่าใครระหว่างสามีและภรรยา หลายคนตอบว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายมักเป็นผู้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว จึงมักจะมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง แต่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Iowa State บอกว่าความจริงแล้วผู้หญิงดูจะมีอำนาจมากกว่า เพราะเป็นผู้ที่จะต้องดูแลจัดการบ้านเรือน เรื่องในบ้านและลูกๆ และต้องเป็นผู้จัดการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเรื่องสัมพันธ์ภาพระหว่างตัวเองกับสามี

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่ Iowa Stae University ผู้นั้นกล่าวว่า ผู้ชายและผู้หญิงจัดการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตคู่ด้วยวิธีคล้ายๆ กัน แต่ก็มีความแตกต่างกันด้วย

อาจารย์ David Vogel กล่าวว่าจากการศึกษาต่างๆ พบว่าผู้หญิงมักจะเป็นผู้เรียกร้องต้องการมากกว่าในชีวิตคู่ คือมักจะนำเรื่องขึ้นมาพูดกัน และมักเป็นผู้ต้องการจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหา ขณะที่ผู้ชายมักจะหลีกเลี่ยงการถกปัญหาหรือไม่ต้องการพูดถึงปัญหาเลย

อาจารย์ David Vogel กับเพื่อนร่วมงานซักถามคู่สามีภรรยา 72 คู่ที่เชิญมาร่วมการศึกษาวิจัยนี้ โดยการให้พูดกันถึงเรื่องต่างๆ อย่างเช่นการแข่งขันกันทำงานบ้าน เรื่องเงินเรื่องทอง และเรื่องใครเป็นผู้ตัดสินใจ เขาเล่าว่า ระหว่างการถกปัญหากันนั้น ภรรยามักจะแสดงความมีอำนาจมากกว่า มักจะเป็นผู้พยายามแสดงความเห็นมากกว่าที่จะเเสดงความเป็นเหนือหรือตอบโต้อย่างเอาเป็นเอาตาย

อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาผู้นี้บอกว่า การเห็นคล้อยตามภรรยานั้นไม่ใช่เพียงแค่เออออเพื่อให้ภรรยาอารมณ์เย็นลงเท่านั้น แต่เขาเห็นว่าจริงๆ แล้วพฤติกรรมดังกล่าวบ่งชี้ถึงความสมดุลย์ที่ดีในสัมพันธ์ภาพในชีวิตคู่ด้วย

อาจารย์ Vogel กล่าวว่าการค้นพบนี้สนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่าชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นมีความสุขนั้น คือชีวิตที่คู่สามีภรรยามีทั้งการให้และรับในทางสร้างสรรค์ และผู้เป็นสามียอมรับอำนาจของภรรยา

XS
SM
MD
LG