ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกัน นำศาสนาแก้ปัญหาโรคอ้วน


ปัจจุบันคนอเมริกันกำลังเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าขณะนี้ผู้ใหญ่ อเมริกันเกือบ 1 ใน 3 มีน้ำหนัก ตัวเกิน และเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน หลายเมืองในอเมริกามีมาตรการห้ามร้านอาหารต่างๆใช้ส่วนประกอบ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บางชุมชนเสนอให้ระบุน้ำหนักของนักเรียนไว้ในสมุดรายงาน ในขณะที่เมืองฟิลาเดลเฟีย มีการนำศาสนาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้

ที่มหาวิทยาลัย Temple ในเมืองฟิลาเดลเฟียมีการเปิดสอนหลักสูตร ลดนำหนักสำหรับผู้เป็นโรคอ้วน นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ร่วมมือกับโบสถ์ต่างๆ ทำการทดสอบว่าระบบการรักษาผ่านอินเตอร์เนต จะช่วยประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนลดน้ำหนักลงได้อย่างไร

ผู้เข้าร่วมจะต้องมาประชุมกับผู้บริการฝึกสอนที่โบสถ์แถวบ้านสัปดาห์ละครั้ง แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 8- 12 คน สมาชิกแต่ละคนต้องพยายามพัฒนาการสื่อสาร และทักษะด้านการฟังของตน และเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ครอบ ครัว เพื่อนๆและสมาชิกคนอื่นๆช่วยสนับสนุนตนได้อย่างไร ทั้งหมดจะศึกษาวิธีเลือกอาหารที่กิน การปรับ เปลี่ยนกิจกรรมการลดน้ำหนัก และวิธีใหม่ๆในการรับมือกับความเครียด

คุณ Jill Coleman หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมที่โบสถ์ Mt. Zion United Methodist บอกกับสมาชิกในกลุ่มว่า นี่ไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักเท่านั้น แต่การทำให้สุขภาพ ดีขึ้นเป็นหน้าที่ที่ต้องทำไปตลอดชีวิต และเมื่อประสบ ความสำเร็จแล้ว ทุกคน สามารถประกาศได้ว่า นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

คุณ Coleman ใช้หลายวิธีเพื่อทำให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมและ กระตือรือร้น ทั้งการเล่นดนตรีให้ สมาชิกขยับตัวตาม การเตรียมอาหารว่างจำพวกผัก และผลไม้ และการใช้พระคัมภีร์ไบเบิลในการช่วยให้ จิตใจเข้มแข็ง เธอกระตุ้น สมาชิกในกลุ่มที่มาเข้าร่วมทุกวันอาทิตย์ว่าศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลรักษาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ

บาทหลวง Thomas James ที่โบสถ์ Mt. Zion United Methodist หนึ่งในสมาชิก ของกลุ่มฝึกอบรมกล่าว ว่าหากร่างกายเป็้นเสมือนวิหารศักดิ์สิทธ์ของพระผู้เป็นเจ้า เราก็ต้องดูแลรักษาวิหารนี้อย่างดีที่สุด ให้แข็งแรงเติบโตดังเช่นความรักที่มีต่อ พระผู้เป็นเจ้า บาทหลวง James เล่าว่าก่อนหน้านี้ เคยลองหลัก สูตรลดน้ำหนักมา แล้วหลายหลักสูตรเพื่อบรรเทาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แต่ไม่มี ที่ไหนเลย ที่ได้มารวมกลุ่มกันแบบนี้ เขาหวังว่าห้องเรียนที่โบสถ์แห่งนี้น่าจะเป็น ตัวอย่างที่ดีสำหรับโบสถ์อื่นๆใน ฟิลาเดลเฟียในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าอาหาร และวิธีการควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน

ในหลักสูตรนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย ศูนย์วิจัยและศึกษาโรคอ้วนแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิล จะให้คอมพิวเตอร์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมคนละเครื่อง เพื่อเรียนรู้วิธีส่งอีเมลล์ การเข้าร่วมในบล็อกและการพูดคุย ทางอินเตอร์เนตระหว่าง สมาชิกในกลุ่ม หรือแม้กระทั่งการนัดหมายเพื่อพบปะในสถานที่อื่นๆ

ดร. William santemore หนึ่งในผู้นำวิจัยเรื่องนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อินเตอร์เนตจะเข้ามามีส่วนสำคัญ ในการนำข้อมูลด้านสุขภาพมาสู่ชุมชน

คุณหมอ santemore บอกว่า มีการใช้อินเตอร์เนตมากขึ้นเพื่อเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างคนไข้ด้วยกัน หรือคนไข้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งในกรณีนี้ หมายถึงหัวหน้ากลุ่มนั่นเอง อย่างไรก็ตามคุณหมอ ยอมรับว่าการจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมหันมาใช้คอมพิวเตอร์นั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุซึ่งไม่เคยชินกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ และไม่ต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆยากๆทำนองนี้ แต่คุณหมอยืน ยันว่าจะผลัก ดันให้สมาชิกใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ และว่าหากโครงการนี้สำเร็จ ความพยายามทุกอย่างก็คุ้มค่า

ในประเทศต่างๆนั้น โบสถ์มีความสำคัญต่อคริสตศาสนิกชนมากกว่า สถานที่ที่ต้องเดินทางมาสักการะทุกวัน อาทิตย์ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย เทมเพิลหวังว่าศรัทธาที่ผู้คนมีต่อศาสนา จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น ความ ศรัทธาในชีวิตของตนเองซึ่งแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะการลดน้ำหนักนั่นเอง

XS
SM
MD
LG