ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เอเชียจะมีประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเท่าตัว ในช่วง 25 ปีข้างหน้า


รายงานประจำปีของกองทุนประชากรสหประชาชาติระบุว่า ในช่วง 25 ปีข้างหน้า ทวีปเอเชียซึ่งมีประชากรราว 2 ใน 3 ของประชากรโลก จะมีพลเมืองในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็น 2,600 ล้านคน

เจ้าหน้าที่ของกองทุนประชากรสหประชาชาติกล่าวว่า การขยายเขตเมืองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็เตือนว่าจะมีปัญหาในด้านการบริการสังคม และปัญหาความยากจน ขณะที่คนยากจนในเขตเมืองกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รายงานของสหประชาชาติระบุว่า ฝ่ายบริหารของเมืองใหญ่ๆ ทั้งหลายจำเป็นจะต้องปรับปรุงการบริการทางสังคม และวางแผนการรับสถานการณ์ในอนาคตที่จะมีคนล้านโรงเรียน ล้นบริการสาธารณะต่างๆ บริการด้านสุขอนามัยจะไม่เพียงพอ ตามรายงานของของกองทุนประชากรสหประชาชาตินั้น การขยายตัวของเขตเมืองส่วนใหญ่จะเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรโดยธรรมชาติตามเมืองขนาดกลาง และจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองจากชนบท โดยเฉพาะในประเทศจีน และในเวียตนาม

ปัญหาใหญ่ที่สุดคือการจัดการให้ผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านั้น ได้รับบริการสาธารณะและผลประโยชน์ต่างๆ เท่ากับพลเมืองที่อาศัยอยู่เดิม เบอร์นาร์ด กูเคอลิน ผู้แทนของจีนประจำของกองทุนประชากรกล่าวว่า จะต้องมีการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงพื้นฐานการบริการต่างๆ รวมทั้งในด้านสุขภาพ และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับเด็กและผู้หญิง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดการแหล่งทรัพยากรของของกองทุนประชากรสหประชาชาติกล่าวว่า ปัญหาจากการเพิ่มของประชากรอาจจัดการได้ หากรัฐบาลประเทศต่างๆ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ มิฉะนั้นรูปการณ์ในอนาคตจะน่าตกใจมาก

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่า ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ยากจน และราวครึ่งหนึ่งอายุต่ำกว่า 25 ปี คนรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องการพิเศษ หัวหน้าสาขาจากของกองทุนประชากรสหประชาชาติกล่าวว่า จะต้องดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า เมืองต่างๆ มีการบริการด้านการศึกษาที่เหมาะสม มิฉะนั้นเมืองใหญ่ต่างๆ จะตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ มีปัญหาต่างๆ รวมทั้งอาชญากรรม การไม่รู้หนังสือ ความแออัด และการบริบาลสุขภาพ

รายงานประจำปีของสหประชาชาติระบุว่า ในปีหน้าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก 6,700 ล้านคน จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง และเขตเมืองในเอเชียจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

XS
SM
MD
LG