ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ทนายความไทย ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักงานทนายความวีระศิลป์จะให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประเภทโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือธุรกิจ มีสำนักงานอยู่ 2 แห่งคือในดัลลัสซึ่งเป็นสำนักงานที่สามารถให้บริการแก่คนไทยได้ ส่วนอีกสำนักงานหนึ่งจะอยู่ในฮุสตัน ซึ่งมีทนายความคือ Vijay Kale ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวกับธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสำนักงานและทนายความของทางสำนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกความได้ทั่วประเทศ และในประเทศอื่นๆ

คุณโรเบิร์ตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ ลอสแองเจิลลิส สาขารัฐศาสตร์ และจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจาก คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ฮุสตัน การที่คุณโรเบิร์ตเปิดสำนักกฎหมายด้านนี้เนื่องจากพ่อแม่ของคุณโรเบิร์ตซึ่งย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลดังกล่าวได้ทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัว นอกจากนี้ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย คุณโรเบิร์ตยังให้การสนับสนุนและการเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าเมืองอีกด้วยปัจจุบันคุณโรเบิร์ตมีภรรยาเป็นคนไทย และมีบุตรที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกว่าตัวคุณโรเบิร์ตเอง

ส่วนคุณต้องกมลจบการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Southern Methodist University หรือ SMU ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอสอบเนติบัณฑิตของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นทนายความได้รับอนุญาตว่าความในประเทศไทยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศมาประมาณ 8 ปี ปัจจุบันเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐให้กับที่ต่างๆเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้วย

สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจอยากเดินทางมาอยู่อเมริกา ในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฏหมายปฏิรูประบบการอพยพเข้าเมืองอยู่ถึงสองฉบับนี้ คุณโรเบิร์ตและคุณต้องกมล มีคำแนะนำผู้ที่อยากเดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาว่า สำหรับร่างกฎหมายปฏิรูประบบการอพยพเข้าเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในปัจจุบันฉบับของสภาสูงก็ได้รับการระงับการพิจารณาไว้เป็นการชั่วคราว ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเมื่อไรที่ร่างกฏหมายดังกล่าวจะได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ในขณะที่มีการพิจารณาร่างกฏหมายดังกล่าว กว่าที่จะออกเป็นกฎหมายคงมีความเปลี่ยนแปลงพอควร ต้องระวังบุคคลที่หลอกลวงว่าสามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์ต่างๆตามร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ทางสำนักงานพยายามที่จะทำเว็ปไซด์ของทางสำนักงานให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ Immigration เรามีระบบลงทะเบียนที่จะทำการจัดส่งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนอยู่จำนวนหนึ่งจากประเทศต่างๆทั่วโลก ผู้ใดที่สนใจก็ลองเข้าเยี่ยมชมกันได้ที่ www.virasin.com บนเว็ปไซด์ดังกล่าวก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ รวมถึงลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองที่เราได้ใช้เวลารวบรวมและจัดทำเป็นเว็ปไซด์ขึ้น เราพยายามที่จะจัดทำสื่อที่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG