ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนโต้ สาเหตุที่ทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เป็นเพราะฝ่าย ตต. ต้องการสินค้าจีน


โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีน ฉินกัง กล่าวว่า การที่ฝ่าย ตต. มาติเตียนจีนในเรื่องการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการกระทำของคนมือถือสากปากถือศีล ทั้งนี้ เพราะการที่ฝ่าย ตต. ต้องการสินค้าจีนคือตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

โฆษกฉินกังกล่าวว่า จีนเป็นเสมือนโรงงานของโลก เพราะประเทศที่เจริญแล้ว ย้ายอุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาในเมืองจีน อีกทั้งเสื้อผ้าจำนวนมากในโลก ตต. เครื่องใช้ไม้สอย และอาหารการกินล้วนแต่ผลิตในเมืองจีน เขากล่าวว่าเมื่อคุณเพิ่มการผลิตในเมืองจีนแล้ว กลับมาตำหนิจีนในเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้เรียกว่าไม่ยุติธรรม

นายฉินกังแสดงทัศนะวิจารณ์ดังกล่าวเพื่อตอบโต้รายงานของนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ รายงานลงความเห็นว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองจีนเมื่อปีกลายแซงหน้าสหรัฐไปแล้ว ซึ่งทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายใหญ่ที่สุดในโลก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยกันออกมานี้ เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป รายงานขององค์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุว่า ปีที่แล้วสหรัฐปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงไป 1.4 เปอร์เซนต์ ในขณะที่จีนกลับปล่อยก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซนต์ รายงานฉบับนั้นระบุว่าการที่จีนใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการผลิตซีเมนต์ซึ่งปล่อยมลพิษออกมาอย่างหนักนั้น คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนเพิ่มสูงขึ้น

พลังงานสำหรับสนองความต้องการของจีนนั้น 2 ใน 3 ได้จากถ่านหิน การใช้พลังงานของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไป ซีเมนต์ที่ใช้กันในโลกนั้น ร้อยละ 44 ผลิตในเมืองจีน แม้จะคาดหมายกันอยู่แล้วว่าจีนจะเเซงหน้าสหรัฐในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเร็วเกินความคาดหมาย

โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีน ฉินกัง เถียงว่าเมื่อคำนวณดูแล้ว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนนั้น ยังต่ำกว่าของชาติที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรมมากทีเดียว เขาอ้างว่าการใช้พลังงานที่ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นจีนนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อความอยู่รอด จีนกำลังโดนนานาประเทศกดดันหนักยิ่งขึ้น เพื่อให้ลดการปล่อยมลพิษ แต่ฝ่ายจีนยืนกรานว่า ชาติที่เจริญทางอุตสาหกรรมนั้น ควรแบกภาระในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าชาติอื่นๆ เพราะเมื่อมองตามประวัติศาสตร์แล้ว ประเทศเหล่านั้นรับผิดชอบเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เมื่อต้นเดือนนี้ จีนแจกแจงพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับขั้นดำเนินงานที่จีนจะใช้ในการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เเผนการแรกของจีนสำหรับการแก้ไขเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้น ยังไม่ถึงขึ้นที่จะนำการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้บังคับ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG