ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวประมงในเอเชียและย่านแปซิฟิก ประสบปัญหาปริมาณปลาลดลง


โลกรู้จักฮ่องกงเป็นอย่างดี ในแง่ที่ว่าเป็นศูนย์กลางการเงินและเศรษฐกิจ แต่ในเขตแดนของฮ่องกงนั้นมีเกาะอยู่หลายเกาะด้วยกัน ซึ่งมีชาวประมงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาในทะเลจีนใต้อีกราวๆ 9,000 คน แต่บ่อยครั้งที่ชาวประมงเหล่านั้นกลับบ้านเกือบจะมือเปล่า ปัญหาที่ว่าไม่ได้เกิดเฉพาะกับฮ่องกงแห่งเดียว

คุณสตีเฟ่น ฮอลล์ หัวหน้าของศูนย์ปลาแห่งโลก ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยของมาเลเซียกล่าวว่า การประมงทางทะเลที่ได้ผลลดน้อยลงไปอย่างน่าตกตะลึง เกิดขึ้นทางด้านอ่าวไทย และชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย เขากล่าวด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วเอเชีย

นอกจากปริมาณปลาจะลดลงแล้ว คุณภาพของอาหารทะเลที่ชาวประมงในเอเชียนำกลับมาจากทะเลก็ด้อยคุณภาพลงไปด้วย อนึ่งการที่ปริมาณปลาลดลงไปนี้เป็นปัญหาระดับโลก แต่กระทบกระเทือนเอเชียหนักกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เอเชียและย่านแปซิฟิกไม่ใช่แหล่งผลิตปลาที่ใหญ่ที่สุดของโลกเท่านั้น แต่คนในเอเชียและย่านแปซิฟิกยังบริโภคปลาและอาหารทะเลมากกว่าคนตามบริเวณอื่นๆ ของโลกด้วย

ศูนย์ปลาแห่งโลก ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของมาเลเซียรายงานว่า เรื่องที่สืบทอดมาเป็นประเพณีก็คือ ปลาและอาหารทะเลป้อนโปรตีนให้คนในเอเชียและย่านแปซิฟิกอาจถึงร้อยละ 80 บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผู้ประกอบการประมลเชิงพาณิชย์รายใหญ่ๆ ยังคงได้กำไรจากการประกอบการของพวกเขา แต่การที่ปริมาณปลาลดลงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงรายย่อยๆ อย่างแสนสาหัส คนเหล่านั้นเป็นพวกที่มีฐานะยากจนที่สุดในเอเชีย

คุณไซม่อน ฟันเจดสมิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ กทม. กล่าวว่า ทาง FAO รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของชุมชนชาวประมลในเอเชียและย่านแปซิฟิก เขากล่าวว่าเมื่อมองในระดับชาตินั้น ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างพอเพียง และว่าเรื่องที่ท้าทายความสามารถอย่างใหญ่หลวง ได้แก่การลดปริมาณโดยรวมของปลาที่จับกันขึ้นมา

เขากล่าวต่อไปว่าไม่สามารถปล่อยให้จับปลากันจากแหล่งจับปลาต่างๆ กันต่อไปเรื่อยๆ เพราะแหล่งจับปลาเหล่านี้มีปลาให้จับพอควรเท่านั้น และพอจะเชื่อได้ว่าจะถึงจุดที่แหล่งเหล่านั้นไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป และว่าจำเป็นต้องยอมรับเรื่องนั้น และจับปลาให้น้อยลง ตลอดจนปรับปรุงความหลากหลายของปลาที่จับขึ้นมา เขากล่าวอีกว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องปราบปรามเรื่องการใช้อุปกรณ์จับปลาที่ทำให้เกิดผลเสียที่ทำลายแหล่งที่อยู่ของปลา และบริเวณในทะเลที่เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงดูปลา เขาเห็นว่าจะต้องปิดกั้นแหล่งที่ปลาสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกชาวประมงจับไปนั้นเป็นการถาวร หรือไม่ก็เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อให้ปลาสามารถแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นได้

XS
SM
MD
LG