ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศไทย


รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ ระบุถึงประเทศไทยไว้ว่า เป็นแหล่ง เป็นทางผ่าน และเป็นจุดหมายปลายทางของชาย หญิง และเด็กที่โดนลักลอบส่งมา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ค้าประเวณีหรือให้ใช้เป็นแรงงานทาส

รายงานระบุด้วยว่า การที่ฐานะทางเศรษฐกิจในภูมิภาคไม่เท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ลักลอบค้ามนุษย์บีบบังคับ หรือฉ้อโกงผู้ลอบอพยพเข้าประเทศไทยซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้นให้เป็นแรงงานทาส หรือเพื่อการค้าประเวณี หญิง และเด็ก จากพม่า เขมร ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และอุสเบกิสถาน โดนลัลอบส่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำการค้าประเวณี

รายงานกล่าวต่อไปว่า ผู้หญิงและเด็กจากพม่า เขมร และเวียตนามจำนวนหนึ่ง เดินทางผ่านประเทศไทยเข้าไปค้าประเวณีในมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐยะโฮบารู รายงานกล่าวว่าหญิงและเด็กหญิงชาวไทย และชาวเขา โดนลักลอบนำมาค้าประเวณีในประเทศไทยเอง ที่ญี่ปุ่น มาเลเซีย อัฟริกาใต้ บาเรน ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ยุโรป แคนาดา และสหรัฐ รายงานกล่าวต่อไปว่า การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาหาความอภิรมย์ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เป็นตัวการส่งเสริมให้มีการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี

รายงานระบุต่อไปว่า หลังจากผู้ชาย หญิง และเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยโดยสมัครใจแล้ว จะถูกบังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม ตามโรงงาน งานก่อสร้าง การประมง และการเป็นคนรับใช้ ตลอดจนเป็นขอทาน คนงานไทยที่ทำงานที่ไต้หวัน มาเลเซีย และสหรัฐ ตะวันออกกลางนั้น มักต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงเกินควรให้นายหน้าก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้น เรื่องดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะผูกพันด้านหนี้สิน ซึ่งเป็นการลักลอบค้ามนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง

นอกจากนี้เด็กจากพม่า ลาว และเขมร โดนลักลอบส่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้เป็นขอทาน และบังคับใช้แรงงานด้านต่างๆ รวมทั้งการประมงด้วย รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ ระบุว่า รัฐบาลไทยมิได้ปฏิบัติตามมตรฐานขั้นต่ำ สำหรับการกำจัดการลักลอบค้ามนุษย์ แต่กำลังดำเนินความเพียรพยายามอย่างแข็งขันที่จะปฏิบัติตามมตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว

รายงานกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่างน่าประทับใจ เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบส่งคนมาค้าประเวณี แต่ไม่ได้ใช้ความพยายามมากขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ด้านการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อนำมาใช้เป็นแรงงานทาส รายงานกล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน ปี 2549 ตำรวจไทยเข้าจู่โจมโรงงานทำกุ้งแห่งหนึ่ง และช่วยเหลือหญิงชาย และเด็กชาวพม่า 800 คนออกมาได้ ในจำนวนนั้นหลายคนถูกบังคับใช้แรงงาน โดยไม่สมัครใจ โดนบีบบังคับทั้งกายและใจ และถูกควบคุมตัวให้อยู่ภายในเขตโรงงาน รัฐบาลไทยจับกุมและตั้งข้อหาทางอาญาต่อเจ้าของโรงงาน 3 คน และคนเหล่านั้นยังเผชิญข้อหาทางแพ่ง และโทษปรับอื่นๆ ด้วย

รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยแสดงความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ในการปราบการลักลอบนำมนุษย์มาค้าประเวณี และร่วมมือกับสังคมอารยะในการสอบสวนต่างๆ แต่รัฐบาลไทยยังไม่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบังคับใช้เพื่อปราบการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งนำมาใช้แรงงาน

รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไทยคงให้ความคุ้มครองชาวต่างประเทศผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการค้าประเวณีในประเทศไทน และพลเมืองไทยผู้กลับมาสู่ประเทศไทย หลังจากเผชิญปัญหาด้านแรงงาน หรือการถูกลักลอบส่งไปค้าประเวณีในต่างประเทศนั้นอย่างต่อเนื่องน่าประทับใจ และว่ารัฐบาลไทยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีอย่างน่าประทับใจต่อไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG