ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการสำรวจสถาปัตยกรรม และทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมทั่วโลก ที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุด


ทุกๆ 2 ปี กองทุนโบราณสถานโลกจะตีพิมพ์รายงานการสำรวจสถาปัตยกรรมและทรัพย์สมบัติทาง ฒนธรรม 100 แห่งทั่วโลกทีเสี่ยงต่ออันตรายมากที่สุด สำหรับปีนี้รายงานดังกล่าวระบุถึงสิ่งก่อสร้าง นหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่อัฟกานิสถานไปจนถึงซิมบับเว

World Monument Fund หรือกองทุนโบราณสถานโลกคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในนคร นิวยอร์ค ทุก 2 ปีกองทุนนี้จะตีพิมพ์รายงานการ สำรวจสถานที่ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังอยู่ใน ภาวะอันตราย เพื่อให้ผู้คนหันมาใส่ใจสถานที่นั้น ๆ มากขึ้น สำหรับรายงานของปี ค.ศ.2008 ระบุถึง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายหลากหลายแห่งนะครับ เช่น สุเหร่าสีน้ำเงินในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ศิลปะหินที่โซมาลีแลนด์และลิเบีย รวมทั้งบ้านเรือนเก่าแก่ในเมืองนิวออร์ลีนซึ่งถูกน้ำท่วม ใหญ่เมื่อ 2 ปีก่อน

โดยปกตินั้น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่กองทุนโบราณสถานโลกระบุใน รายงานนั้นจะเป็นสถานที่ที่ได้ รับผลกระทบจากการพิพาทสู้รบ ซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่มีการระบุถึงโบราณสถานสำคัญทุกแห่งในอิรัก ไว้ด้วย แต่ที่น่าแปลกใจ ก็คือ Bamiyan Buddhas ในอัฟกานิสถานซึ่งถูกทำลายไปโดยกลุ่มกบฎทาลีบัน เมื่อหลายปีมาแล้ว ก็มีชื่ออยู่ในรายงานนี้ด้วย

คุณ Bonnie Burnham ผอ.กองทุนโบราณสถานโลกชี้แจงว่าแม้ Bamiyan Buddhas จะถูกทำลายไปแล้ว เมื่อ 5-6 ปีก่อน แต่ก็มีผู้คนมากมายให้ความสนใจ ในสถานที่แห่งนี้มากขึ้น ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่เดินทางเข้ามาอัฟกานิสถาน ต่างต้องการชม Bamiyan Buddhas มากที่สุด จนกลายเป็นจุดหมายปลาย ทางสำคัญไปแล้ว ในขณะเดียวกัน คุณ Burnham ยังบอกอีกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาสำคัญอีก ประการหนึ่งเช่นกัน เธอยกตัวอย่าง Tara Hill ในไอร์แลนด์ สถานที่ศักด์สิทธ์ที่เพิ่งเข้ามามีชื่ออยู่ในรายงาน ปีนี้ซึ่งรัฐบาลมีแผน จะตัดทางด่วนผ่าน รวมทั้ง Old Damascus ในซีเรียและอาคารบ้านเรือนใน Saint Peterburg ประเทศรัสเซียซึ่งกำลังถูกคุกคามจากสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ นอกจากนี้ รายงานการสำรวจปี 2008 ยังเพิ่มปัจจัยใหม่เข้ามาด้วย นั่นคือผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจก่อ ให้เกิดอันตรายต่อสถาปัตยกรรม ต่างๆได้

ในปีนี้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตรที่มีชื่ออยู่ในรายงานกว่า 10% อยู่ในประเทศแถบทะเลทรายซาฮาร่า ของอาฟริกานะครับ ซึ่งรวมถึงป้อมปราการสมัยศตวรรษที่ 18 ใน Burkina Faso ศาสนสถานโบราณใน ซิมบับเว และพระราชวังเก่าแก่ในกาน่าซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐที่ทำจากโคลนตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบซูดานตะวันออกซึ่งหายสาบสูญ ไปนานแล้ว

กองทุนโบราณสถานโลกร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกเพื่อระบุถึง แหล่งสำคัญทางประวัติ ศาสตร์และเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อนำมาทำนุบำรุงสถานที่ เหล่านั้น ตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงานการสำรวจราย 2 ปีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 กองทุนโบราณสถานโลกมอบเงินช่วยเหลือกว่า 47 ล้านดอลล่าร์ให้แก่สถานที่ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆไปแล้ว 214 แห่งใน 74 ประเทศ

XS
SM
MD
LG