ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำทั่วโลก ของบริษัทโคคาโคล่า


บริษัทโคคาโคล่าและกองทุนพิทักษ์สัตว์ป่าโลกร่วมประกาศโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำทั่วโลก โดยจะเน้นที่แม่น้ำหลัก 7 สายในประเทศต่างๆ และประธานบริษัทโคคาโคล่า กล่าวว่าบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องดื่มทั้งหมดกลับ คืนสู่ธรรมชาติด้วย

บริษัทโคคาโคล่ากล่าวว่าโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำมูลค่า 20 ล้านดอลล่าร์ จะเน้นที่แม่น้ำ 7 สายที่ไหลผ่านประเทศต่างๆ 20 ประเทศ ในจำนวนนี้มีแม่น้ำแยงซี ในประเทศจีน แม่น้ำ Rio Grande-Rio Bravo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนกั้นสหรัฐ กับเม็กซิโก แม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม่น้ำดานูบในยุโรปตะวันออก รวมทั้งแม่น้ำและทะเลสาบอีกหลายแห่งแถบ ชายฝั่งตะวันออกของอาฟริกา

นาย Neville Isdell ประธานฝ่ายบริหารของโคคาโคล่า รับปากว่าจะมีการชดใช้ คืนน้ำทั้งหมดที่บริษัทนำมาใช้ในกระบวน การผลิตเครื่องดื่ม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ แม่น้ำต่างๆ

นาย Neville Isdell ยืนยันว่าภายในปี ค.ศ. 2010 บริษัทจะสามารถใช้คืน ปริมาณน้ำทั้งหมดจนถึงระดับที่เป็นประโยชน์ ต่อสัตว์น้ำและการเกษตรได้และว่าบริษัทจะพัฒนามาตรฐานการบำบัดน้ำเสียในทุกส่วนของกระบวนการ ผลิต ให้สูงกว่า มาตรฐานที่รัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดไว้ให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ประธานฝ่ายบริหารของโคคาโคล่ายังบอกอีกว่า บริษัทโคคาโคล่าจะต้องนำนโยบาย การใช้น้ำแบบยั่งยืนมาใช้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นบริษัทจะประสบปัญหาเนื่องจาก ขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิตในอนาคต และชุมชนตามท้องถิ่นที่บริษัท โค้กตั้งอยู่จะไม่ยอมรับบริษัทอีกต่อไป ในแต่ละปีนั้น บริษัทโคคาโคล่าใช้น้ำในการ ผลิตเครื่องดื่มโค้ก สไปรท์ และน้ำอัดลม อื่นๆราว 290,000 ล้านลิตร

การเสนอความเห็นของนาย Neville Isdell มีขึ้นระหว่างพิธีเปิดการประชุม ประจำปีของกองทุนพิทักษ์สัตว์ป่าโลกที่กรุงปักกิ่ง ประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้คือ ปัญหาสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลก ในขณะเดียวกัน นาย James Leape ผอ.กองทุนพิทักษ์ สัตว์ป่าโลกกล่าวว่า อิทธิพลของจีน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโลกนั้น เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นาย James Leape บอกว่าในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา การตัดสินใจด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อมของจีนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โลกและความสามารถในการพัฒนา อย่างยั่งยืนของจีนมาโดยตลอด ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภายในปีนี้จีนจะกลายเป็นประเทศ ที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกแทนที่สหรัฐ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิด ปรากฎการณ์เรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

ประชากรจีนจำนวนมหาศาลและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนทำให้ เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาก และจีนยัง ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาโดยตลอด ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้งรวมทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ ล่าสุดสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาล จีนเพิ่งจะรายงานถึงภาวะแห้งแล้งยาวนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งทำให้ ประชาชนจีนเกือบ 4 ล้านคนและปศุสัตว์ อีกราว 4 ล้าน 5 แสนตัวขาดแคลนน้ำดื่ม

XS
SM
MD
LG