ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระบบบำบัดน้ำเสียของนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ เจ้าของรางวัล Tyler Prize


นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ Gatze Lettinga ได้รับรางวัล Tyler Environmental ในสาขาระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่อบรรดาประเทศกำลังพัฒนา

คุณ Gatze Lettinga นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า โลกจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เรื่อยๆ ให้มากขึ้น และระบบที่เขาคิดค้นนั้นช่วยแยกสิ่งสกปรกเป็นพิษออกจากน้ำเสีย ทำให้สูญเสียน้ำน้อยกว่าวิธีการบำบัดแบบเดิม และในขณะเดียวกันยังสกัด ทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกมาจากสิ่งปฏิกูลได้ด้วย

คุณ Gatze Lettinga กล่าวว่าขยะของเสียหรือสิ่งปฏิกูลก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องเพิ่ม คุณค่าให้แก่สิ่งตกค้างต่างๆ ที่บ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูลทุกชนิด รวมทั้งน้ำเสียด้วย

กระบวนการดังกล่าวอาศัยแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ โดยไม่ต้องการออกซิเจน ระบบที่เรียกว่า Upflow Anaerobic Sludge Blanket หรือ UASB นั้นสร้างพลังงานออกมาในรูปของก๊าซเมธเธน และสกัดแอมโมเนีย ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ คุณ Gatze Lettinga กล่าวว่าระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมา สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์ และปัจจุบันก็มีระบบที่ว่าติดตั้งอยู่รอบโลก ไม่ว่าจะเป็นที่บราซิล อินเดีย จีน และบรรดาประเทศ กำลังพัฒนาก็กำลังจะใช้ระบบนี้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียด้วย

นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่า บรรดาประเทศกำลังพัฒนากำลังใช้ระบบนี้ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน และมีการสร้างระบบสาธิตขึ้นที่เมือง Cali ประเทศโคลัมเบีย

คุณ Linda Duguay นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเซาเธิร์น แคลิฟอร์เนีย ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับรางวัล Tyler Prize กล่าวว่า กระบวนการที่คุณ Gatze Lettinga และคณะของเขาพัฒนาขึ้นมานั้น สงวนรักษาทรัพยากรน้ำอันล้ำค่าโดยการทำให้ น้ำเสียกลับมาสะอาดเกือบจะเท่าของเดิม และยังช่วยลดมลพิษอีกด้วย

คุณ Linda Duguay กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้ว งานด้านวิศวกรรมของคุณ Gatze Lettinga ได้พัฒนาระบบซึ่งมีความประหยัด และมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ผู้คนในประเทศ กำลังพัฒนา และจะดำเนินงานให้มีการสร้างระบบเหล่านั้นในประเทศกำลังพัฒนาด้วย

คุณ Gatze Lettinga นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ได้รับรางวัล Tyler Prize ไม่ขอจด สิทธิบัตรให้ระบบที่เขาคิดค้นขึ้นมาแต่อย่างใด เพื่อว่าบรรดาประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถนำระบบนี้ไปใช้ได้ อย่างเสรี

ปัจจุบันมีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียนี้ในหมู่บ้านทดลองในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่รวมบ้านเรือน และเรือนกระจกที่ประกอบกันเป็นเขตพลังงานอิสระ สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนจจะถูกนำไปผ่นกรรมวิธีทำเป็นก๊าซชีวภาพออกมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า สารอาหารต่างๆ จากสิ่งปฏิกูลถูกจะนำไปใช้เป็นปุ๋ย หรือสารปรับสภาพดิน คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกนำเข้าไปใช้ในเรือนกระจกเพื่อช่วยในการปลูกผัก พระอาทิตย์ช่วยให้ความร้อน และส่วนของพื้นดินหรือหินที่มีน้ำปนอยู่นั้นช่วยควบคุมอุณหภูมิ

คุณ Gatze Lettinga ผู้พฒนาระบบบำบัดน้ำเสียนี้ขึ้นมาอยากให้มีการใช้ระบบหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่นี้โดยทั่วไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG