ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สมาคมไทยได้รับมอบเงินรางวัล 1 ล้านดอลล่าร์จากมูลนิธิ Gates Foundation


ในการประชุม Global Health Councils Conference เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่กรุงวอชิงตัน จะมีการมอบเงินรางวัล 1 ล้านดอลล่าร์ให้สมาคมวางแผนประชากรและพัฒนาชุมชนของคุณมีชัย วีระไวทยะ อันเป็นผลจากการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

รางวัลดังกล่าวมาจากโครงการสุขภาพโลก หรือ Global Health Program ของมูลนิธิ Gates Foundation ซึ่งนาย Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์และภริยาเป็นผู้สนับสนุนอยู่ และรางวัล 1 ล้านดอลล่าร์ที่จะมอบให้กับสมาคมประชากรและพัฒนาชุมชนของคุณมีชัยนี้ ก็นับเป็นรางวัลสำหรับการทำงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศจำนวนมากที่สุดด้วย โดยในปีนี้คณะกรรมการเลือกสมาคมดังกล่าวจากบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 90 ราย

ดร. ทาชิ ยามาดา ผู้อำนวยการโครงการ Global Health Program ของมูลนิธิ Gates บอกว่าคุณมีชัย และสมาคมดังกล่าวนี้ทำงานในระดับแนวหน้าของงานด้านสาธารณสุขมากว่า 30 ปีโดยเริ่มจากการรณรงค์วางแผนครอบครัว และในช่วงหลังนี้ได้หันมาจับเรื่องโรคเอดส์ ขณะนี้หน่วยงานของคุณมีชัยมีเจ้าหน้าที่ราว 600 คน และมีอาสาสมัครร่วมทำงานอยู่ด้วยอีกประมาณ 12,000 คน

คุณมีชัย วีระไวทยะ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Boston Globe ว่าในช่วงแรกของปี 2517 นั้น ตนจับงานด้านการวางแผนครอบครัวเพราะเห็นว่าประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่สูงมากคือสตรี 1 คนจะมีบุตรโดยเฉลี่ย 7 คนและหากไม่ลดอัตราการเพิ่มของประชากรนี้ลงแล้วก็คงยากที่ประเทศไทยจะเเก้ปัญหาการพัฒนาด้านต่างๆ ได้

มาในขณะนี้อัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงเหลือ เด็ก 1.2 คนต่อสตรีทุกๆ 1 คน สำหรับการรณรงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคเอดส์นั้น คุณมีชัยเน้นเรื่องมาตรการป้องกัน คือการใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลัก และในขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลายหน่วย รวมทั้งโครงการเอดส์ของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบุชเองมักอาศัยยุทธการที่เรียกว่า ABC ในการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ A คือความยับยั้งชั่งใจหรือความอดกลั้น B คือ Being Faithful to one partner คือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน และ C ก็คือ Using Condom correctly and consistently คือการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ แต่คุณมีชัยบอกว่ายุทธศาสตร์ของตนนั้นเริ่มต้นที่ S คือ Sex ซึ่งหมายถึงการเข้าใจในแรงผลักดันตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่านี้ และวิธีที่จะควบคุม โดยคุณมีชัยบอกด้วยว่า เซ็กส์นั้นไม่ใช่เรื่อเสียหายอะไร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะมีได้เมื่อไหร่และกับใคร

คุณมีชัยยกตัวอย่างว่า คำเตือนสำหรับกลุ่มวัยรุ่นก็คืออย่าเพิ่มมีเซ็กส์ ถ้าไม่พร้อม แต่ถ้าพร้อมบินเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้แน่ใจว่าได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือมีถุงยางอนามัยไว้ป้องกัน ดร. ทาชิ ยามาดา ผู้อำนวยการโครงการ Global Health Program ของมูลนิธิ Gates ให้ความเห็นว่า แนวคิดการทำงานของคุณมีชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างความมั่นใจใจให้กับหญิงขายบริการทางเพศที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าของตนใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์นั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศอื่นๆ ได้

XS
SM
MD
LG