ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเดินเล่นในสวนสาธารณะ ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิต


การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์ ในหมู่สมาชิก 20 คนขององค์การการกุศล Mind ซึ่งเป็นองค์การการกุศลชั้นนำในเรื่องสุขภาพจิตของอังกฤษ และเวลส์ พบว่าหลังจากการเดินเล่นที่สวนสาธารณะในชนบทเป็นเวลา 30 นาทีแล้ว สมาชิดร้อยละ 71 มีรายงานว่าภาวะซึมเศร้าลดลง และพวกเขารู้สึกคงายเครียดลงไป ในขณะที่สมาชิกร้อยละ 90 รายงานว่ารู้สึกภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนมากขึ้น แต่เมื่อนำผลที่ว่านี้ไปเทียบกับการเดินเป็นเวลา 30 นาทีในศูนย์การค้าในร่มแห่งหนึ่งแล้ว จะเห็นว่าสมาชิกแค่ร้อยละ 45 บอกว่าภาวะซึมเศร้าลดลงไป และอีกร้อยละ 22 บอกว่าตนรู้สึกซึมเศร้าหนักขึ้น สมาชิกร้อยละ 50 บอกดวยว่ารู้สึกเครียดมากขึ้น และ 44% คลายความรู้สึกภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน หลังจากเดินดูข้าวของที่ตังโชว์ไว้ตามร้านที่ศูนย์การค้าแห่งนั้นแล้ว

มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์ดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งที่สอง โดยสอบถามบุคคลที่ปัญหาทางสุขภาพจิตต่างๆ จำนวน 108 คนเกี่ยวกับด้านการบำบัดทางนิเวศน์วิทยา ซึ่งองค์การการกุศล Mind ให้คำจำกัดความไว้ว่าหมายถึงการอยู่ในที่กลางแจ้ง และเคลื่อนไหวทำกิจกรรมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อทำให้สุขภาพจิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์บอกว่าร้อยละ 94 บอกว่าการทำกิจกรรมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสีเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต และทำให้หายภาวะซึมเศร้า ในขณะที่ร้อยละ 90 บอกว่าการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และการออกกำลังกายก่อให้เกิดผลดีอย่างใหญ่หลวง คุณพอล ฟาร์เมอร์ หัวหน้าฝ่ายบริการขององค์การการกุศล Mind กล่าวว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการบำบัดที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่าได้ผล และสมควรที่แพทย์จะต้องสั่งให้คนไข้นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเข้าการบำบัดรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากการให้ยาแก้ภาวะซึมเศร้าสำหรับคนจำนวนมากนั้น มีอยู่อย่างจำกัด องค์การการกุศล Mind กล่าวด้วยว่าการบำบัดด้วยวิธีการข้างต้นเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ่ายยาแก้ภาวะซึมเศร้ามากมายนัก อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และทุกคนสามารถเข้าถึงวิธีการบำบัดดังกล่าวได้เสมอ

XS
SM
MD
LG