ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป และเกาหลีใต้


สหภาพยุโรปเริ่มการเจรจากับเกาหลีใต้ เพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรี และเริ่มการเจรจาหารือเบื้องต้นกับสมาคมอาเซียน เกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเสรี ก็เพราะสหภาพยุโรปเกรงว่าตนอาจโดนปิดกั้นไม่ให้เข้าตลาดต่างๆ ในเอเชีย ขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันและกัน และกับสหรัฐ

กรรมการผู้จัดการของบริษัท Political and Economic Risk ที่ฮ่องกง บ็อบ บรอสฟุตกล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวของสภาพยุโรปชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า สหภาพยุโรปกำลังตระหนักในเรื่องการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจทางการค้ารายอื่นๆ นั้นมากยิ่งขึ้น

คุณบ็อบ บรอสฟุตกล่าวว่า สหภาพยุโรปไม่ต้องการถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง และมองเห็นการทำข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสหรัฐ และประเทศทางเอเชียบางราย อย่างเช่นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ และด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปรู้สึกว่าตนกำลังโดนกดดันให้ดำเนินการแบบเดียวกันนั้น

ส่วนคุณชอง จาร์ค บลูเฟล ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าของสำนักงานคณะกรรมการยุโรปที่ประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศคู่ค้าขายส่วนมากของสหภาพยุโรปกำลังทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสมาคมอาเซียน และภาคีสหภาพยุโรปเป็นพวกเดียวที่ไม่ได้เจรจาการค้าเสรี เขากล่าวด้วยว่าด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเราต้องการเข้าร่วมวงแข่งขัน

คุณชอง จาร์ค บลูเฟล กล่าวด้วยว่าข้อตกลงการค้าเสรีนั้นนอกจากจะเพิ่มพูนการค้าระหว่างสหภาพยุโรป และสมาคมอาเซียนแล้ว เรื่องดังกล่าวยังเปิดทางให้สหภาพยุโรปมาลงทุนในสิบภาคีของสมาคมอาเซียนมากขึ้นด้วย ประชากรของบรรดาภาคีสหภาพยุโรปมีจำนวนเกือบ 500 ล้านคน ในขณะที่ประชากรของบรรดาภาคีสมาคมอาเซียนมีจำนวนราว560 ล้านคน การค้าระหว่างสหภาพยุโรป และสมาคมอาเซียนมีวงเงินราวปีละ 1 แสน 4 หมื่นล้านดอลล่าร์ ทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมอาเซียนกล่าวว่ากว่าจะทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปได้นั้นคงจะต้องใช้เวลาหลายปี เพราะสหภาพยุโรปเป็นตลาดร่วม และภาคีล้วนแต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เจริญแล้ว ในขณะที่สมาคมอาเซียนยังไม่ได้ตั้งตลาดร่วม และภาคีบางรายยังมีฐานะยากจนที่สุดในโลก กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆ รู้สึกกังวลใจว่า ในการที่สหภาพยุโรปร้อนรนจะเพิ่มพูการค้านี้ อาจทำให้สหภาพยุโรปมองข้ามเรื่องการละเมิดสิทธิในภาคีของสมาคมาเซียนบางส่วนโดยเฉพาะพม่า

สหภาพยุโรป สหรัฐและรัฐบาลของประเทศอื่นๆ ลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า เพราะมีประวัติแย่มากในด้านที่เกี่ยวกับสิทธิ คุณเดบบี้ สต็อดาร์ด โฆษกสตรีของกลุ่ม The Alternative Asean Network หวังว่าสหภาพยุโรปจะคำนึงถึงความเสียหายระยะยาวอันเกิดจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีโดยมิได้มีการใช้ความบากบั่นพอสมควร และว่าสหภาพยุโรปจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานด้านกฏหมายที่ทุกฝ่ายสนับสนุนในการทำข้อตกลงการค้าเสรีนั้นให้ชัดเจน

ผู้เจรจาการค้าของสหภาพยุโรปอาจพบว่าการทำข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้นั้น ง่ายกว่าการทำข้อตกลงการค้ากับสมาคมอาเซียน เมื่อปีที่แล้วการค้าระหว่างสหภาพยุโรป และเกาหลีใต้มีวงเงิน 7 หมื่น 8 พันล้านดอลล่าร์ ทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศคู่ค้าขายรายใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากจีน ถ้าทำข้อตกลงการค้าเสรีกันได้ การส่งสินค้าของเกาหลีใต้ไปขายที่สหภาพยุโรปอาจเพิ่มขึ้นอีก 36% ในการที่การส่งสินค้าของสหภาพยุโรปไปขายที่เกาหลีใต้อาจเพิ่มขึ้นอีก 47% เกาหลีใต้และสหภาพยุโรปต่างหวังว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี

XS
SM
MD
LG