ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระเบียบข้อบังคับใหม่ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจก และการพลัดถิ่นฐาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ


ที่กรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีบุช มีคำสังให้หน่วยงานสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลเริ่มดำเนินการร่าง ระเบียบข้อบังคับใหม่ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจก ขณะเดียวกันที่กรุงลอนดอนก็มีรายงานฉบับใหม่เตือนว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การพัฒนา และการพิพาทสู้รบ อาจทำให้คนราว 1 พันล้านคนต้องพลัดถิ่นฐาน ในเวลาราว 40 กว่าปีข้างหน้า และคนในประเทศยากจนจะถูกกระทบกระเทือนมากที่สุด

ในสหรัฐ, ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า รัฐฐาลจะต้องตั้งระเบียบกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์, ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประธานาธิบดีบุช มีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลร่วมกันดำเนินการเพื่อกำหนดระเบียบกฏ เกณฑ์ ลดการใช้น้ำมัน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประธานาธิบดีบุชกล่าวว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพลิกผันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กำลังทำให้ มีลู่ทางวิธีการใหม่ในการปรับปรุงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เสนอแนวการลดการพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากต่างประเทศลงให้ได้ 20 เปอร์เซนต์ ภายในเวลา 10 ปี โดยการตั้งมาตรฐานสำหรับรถยนต์บางชนิด และส่งเสริมการใช้น้ำมันอย่างอื่นที่ไม่ใช้น้ำมันปิโตรเลียม

ประธานาธิบดีบุช ขอให้รัฐสภาผ่านร่างรัฐบัญญัติที่มุ่งลดการพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากต่างประเทศเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงแปรรูปหมุนเวียนผลิตขึ้นมาใช้ได้ใหม่อย่าง Ethanol ด้วย

ที่กรุงลอนดอน องค์การการกุศล Christian Aid กล่าวว่าขณะที่การถกอภิปรายในประเทศพัฒนาแล้ว มักมุ่งเน้นในเรื่องคนอพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ขอลี้ภัยจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนั้น ไม่ค่อยจะมีการพูดกันถึงปัญหาการพลัดถิ่นที่อยู่ภายในประเทศซึ่งกำลังร้ายแรงขึ้น

รายงานขององค์การ Christian Aid ระบุว่านอกจากการสู้รบ และการกดขี่ข่มเหงประหัดประหาร รังควาญแล้ว คนจำนวนมากยังถูกบังคับให้ต้องย้ายถิ่นที่อยู่เนื่องจากการสู้รบ และโครงการพัฒนาต่างๆ ตามรายงานนั้น ในจำนวนคนพลัดถิ่นฐานราว 163 ล้านคนทั่วโลก มีมากกว่า 100 ล้านคนที่ พลัดถิ่นฐานเนื่องจากโครงการพัฒนาต่างๆ เช่นการสร้างเขื่อนใหญ่ และการใช้พื้นที่เพาะปลูกใหญ่ๆ ขณะเดียวกัน รายงานนั้นระบุว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ จะต้องการพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คนพลัดถิ่นที่อยู่เพิ่ม ขึ้นอีก

รายงานนั้นระบุว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้น ยังเป็นปัจจัยที่ไม่ทราบแน่ชัด แต่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการพลัดถิ่นที่อยู่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังเพิ่มขึ้น และว่าบรรดาผู้ที่ทำภให้เกิดมลพิษจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาในทันที

Dominic Nutt เจ้าหน้าที่องค์การ Christian Aid กล่าวว่าทางองค์การต้องการโน้มน้าวรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษมากที่สุด ปล่อยไอเสียมากที่สุด โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา จีน และอินเดียให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา องค์การ Christian Aid ขอให้รัฐบาลประเทศร่ำรวยรับผิดชอบสำหรับการ ที่คนพลัดถิ่นฐาน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสาเหตุอื่นๆ และช่วยให้ประเทศ กำลังพัฒนาในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ โดยเสนอให้ตั้งกองทุนประจำปี 100,000 ล้านดอลล่าร์ เพื่อช่วยคนที่ถูกกระทบกระเทือนในการปรับตัวต่อรูปแบบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

XS
SM
MD
LG