ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การฉีดยาเสพติด..สาเหตุสำคัญที่ทำคนเอเชียให้ติดเชื้อไวรัส HIV


สหประชาชาติกล่าวว่า การฉีดยาเสพติดเริ่มเป็นสาเหตุที่สำคัญพอๆ กับกิจกรรมด้านเพศสัมพันธ์ในการทำให้คนในเอเชียและตามที่อื่นๆ ในโลกติดเชื้อไวรัส HIV เจ้าหน้าที่ของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติกล่าวว่า รัฐบาลของประเทศในเอเชียแสดงความผูกพันกับการต่อสู้โรคเอดส์ซึ่ง ดูแล้วเกิดกำลังใจ แต่รัฐบาลของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ยังมิได้ดำเนินมาตรการแบบเป็นรูปธรรมเพื่อสนองข้อผูกพันดังกล่าว

ตั้งแต่พบโรคเอดส์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พศ. 2524 การมีเพศสัมพันธ์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนติด เชื้อไวรัส HIV แต่โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติรายงานว่า ขณะนี้การเสพยาเสพติดด้วยวิธีการใช้เข็มฉีดยาที่สกปรกกำลังไล่กวดมาติดๆ และในหลายกรณีล้ำหน้าการมีเพศสัมพันธ์ ในฐานะเป็นตัว การแพร่เชื้อไวรัส HIV

ดร. ประสาต เรา ผู้อำนวยการย่านเอเชียแปซิฟิกของโครงการเอดส์สหประชาชาติกล่าวว่า การฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดเป็นเรื่องที่เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลก และในปีพุทธศักราช 2535 นั้นเรื่องข้างต้นพบในราวๆ 80 ประเทศ แต่ในขณะนี้ 134 ประเทศรายงานเกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด

ดร. เรา กล่าวต่อ Voice of America ที่กรุงวอซอร์ ซึ่งเป็นที่ที่เขาไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการลดอันตรายนั้นว่า การมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วขณะนี้คนที่ติดเชื้อไวรัส HIV รุ่นใหม่นั้นเกิดจากการฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดเสียเกือบ 50 เปอร์เซนต์

เขากล่าวว่าในเมืองจีน ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ราวร้อยละ 66 เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาเสพติด โครงการ เอดส์แห่งสหประชาชาติประมาณว่า คนติดเชื้อไวรัส HIV ในเอเชียมีจำนวนราว 8 ล้าน 3 แสนคน ในจำนวนนั้นอยู่ที่เมืองจีนราว 6 แสน 5 หมื่นคน และที่อินเดียอีก 5 ล้าน 7 แสนคน

ดร. ประสาต เรากล่าวว่า ขณะนี้จีนและอินเดียกำลังต่อสู้กับโรคเอดส์อย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะในด้าน การป้องกันหรือการบำบัดรักษา เขากล่าวด้วยว่ารัฐบาลของประเทศอื่นๆ ในเอเชียรับปากว่าจะต่อสู้ กับเอดส์แต่ยังมิได้ลงมือดำเนินการอะไร

ตามทัศนะของเขา เรื่องที่ท้าทายอยู่ในเอเชียในทุกวันนี้ ได้แก่เรื่องที่ผู้นำทางการเมืองจะต้องดำ เนินการให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาในเรื่องการต่อสู้โรคเอดส์

XS
SM
MD
LG