ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตลาด “หมู่บ้านคอมพิวเตอร์” ในไนจีเรีย


ในกรุงเลโกส เมืองหลวงของไนจีเรียซึ่งการพาณิชย์กำลังรุ่งเรื่องนั้น มีตลาดชื่อหมู่บ้านคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในเขตอิเคจา ที่ตลาดแห่งนี้ผู้คนมาแลกมาซื้อ หรือขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Hard Drive จอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดได้ก็ตาม

สิ่งที่โลกที่เจริญแล้วมองว่าเป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่ล้าสมัย จะได้รับการนำมาประกอบเข้าหีบห่อเสียใหม่ เพื่อนำไปสนองความต้องการของชาวกรุงเลโกส ในราคาตามท้องถิ่น ในตลาดแห่งนั้นจะมีทั้งพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งเด็กๆ เดินเร่ขายส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ตามท้องถนน วันหนึ่งๆ ผู้ขายจะต้องพยายามซ่อมแซมทำให้อุปกรณ์ของตนมองว่าใช้การได้ และดูมีคุณค่า

ขณะนี้เกิดมีคู่แข่งรายใหม่คือพ่อค้าจีน แต่พวกพ่อค้าชาวไนจีเรียก็ไม่วิตกแต่อย่างใด แต่คู่แข่งที่นับว่าน่ากลัวสำหรับคอมพิวเตอร์ก็คือ โทรศัพท์มือถือ เพราะโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์และสะดวกกว่าสำหรับใช้กับสิ่งต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เนต และอีเมล ชาวไนจีเรียจึงเมินหน้าจากคอมพิวเตอร์ และมาที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อหาอุปกรณ์การสื่อสารที่ตนต้องการจริงๆ และในอีกไม่ช้า ตลาดแห่งนี้อาจเปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านโทรศัพท์มือถือก็เป็นได้

XS
SM
MD
LG