ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พลังงานลมในประเทศอินเดีย


ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียอนุมัติเงินกู้เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 100 เมกะวัตต์ในอินเดีย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้มีแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเอเชีย ขณะนี้อินเดียคือประเทศผู้ผลิตพลังงานจากลมรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก

กังหันลมอันแรกในอินเดียเริ่มสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว ขณะนั้น มีอุตสาหกรรมเล็กๆในอินเดียไม่กี่บริษัทยอมลงทุนนำกังหันลมมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพลังงานไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของอินเดียมานาน ปัจจุบันมีกังหันลมมากมายกระจัดกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆทั้งทางใต้และทางตะวันตกของอินเดีย เช่น รัฐทมิฬนาดู ราชะสถาน กุจะรัตและมหาราชตระ กังหันลมเหล่านี้มีกำลังการผลิตรวมแล้วราว 6,000 เมกะวัตต์

ขณะนี้เศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและความต้องการพลังงานก็เพิ่มตามไปด้วย กลุ่มบริษัทเอกชนใหญ่ๆจึงเริ่มลงทุนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย เช่น มาตรการลดภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ ล่าสุดบริษัทพลังงานเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย Tata Power ลงทุนจำนวน 80 ล้านดอลล่าร์เพื่อสร้างโรไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 100 เมกะวัตต์ในรัฐมหาราชตระ ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นผู้ให้กู้เงินลงทุนดังกล่าว

นาย Ajay Sagar ผอ.ฝ่ายธุรกิจเอกชนและบริการทางการเงินของ ADB กล่าวว่าแม้พลังงานลมจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในภาคการผลิตพลังงานขนาดใหญ่และหลากหลายของอินเดีย แต่ก็เป็นย่างก้าวสำคัญไปสู่การค้นหาแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับประเทศที่มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนี้

นาย Ajay Sagar บอกว่าโครงการผลิตพลังงานที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่มีความสำคัญมาก แม้ขนาดอาจจะเล็ก แต่จะมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการของบริษัท Tata นั้น จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกลงได้ประมาณ 2 ล้าน 6 แสนตันในช่วง 20 ปี

จนถึงขณะนี้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมมีสัดส่วนเพียง 1% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในอินเดีย อย่างไรก็ตาม อินเดียคือประเทศผู้ผลิตพลังงานจากลมรายใหญ่อันดับ 5 ของโลกรองจาก เยอรมันนี สเปน สหรัฐและเดนมาร์กนะครับ นอกจากนี้ อินเดียยังเป็นประเทศที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่น ไฟฟ้าส่วนใหญ่กว่า 2 ใน 3 ของอินเดียสร้างขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และส่วนใหญ่ใช้การเผาถ่านหินซึ่งมีมลพิษสูง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมในอินเดียเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นปริมาณที่น้อยกว่าศักยภาพในการผลิตพลังงานจากลมของอินเดียที่ประมาณไว้ว่าน่าจะสูงถึง 45,000 เมกะวัตต์ รัฐบาลอินเดียระบุว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกกว่า 200 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันตกของอินเดีย

XS
SM
MD
LG