ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง มีผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือไม่?


ตามหลักเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ยิ่งอุตสาหกรรมใดมีคนงานมากขึ้นเท่าไหร่ นายจ้างยิ่งจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ำลงไปเท่านั้น สส. อเมริกัน จากรัฐไอโอวา สตีฟ คิงกล่าวว่า การลอบเข้าเมืองในปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นว่า ทฤษฎีข้างต้นถูกต้องทีเดียว เขาอ้างว่าการหลั่งไหลของคนงานลอบเข้าเมืองทักษะต่ำ กำลังเป็นตัวกดค่าจ้างแรงงาน และทำให้พลเมืองอเมริกันผู้ที่มิได้จบการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ว่างงานเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น

สส. สตีฟ คิง กล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ว่านายจ้างจ้างคนต่างด้าวลอบเข้าเมือง ผู้ยินดีทำงานโดยรับค่าจ้างต่ำกว่าที่ชาวอเมริกันได้รับ เป็นตัวไปกดระดับค่าจ้างให้ต่ำลง และทำให้คนงานอเมริกันสุดวิสัยที่จะแข่งขันได้ เขากล่าวด้วยว่าคำกล่าวอ้างที่ว่ามีงานที่คนอเมริกันไม่อยากแตะต้อง เท่ากับเป็นการตบหน้าชาวอเมริกันนับล้านๆ คนผู้ไปทำงานทุกวัน และว่าอย่างเช่นคนงานภาคอุตสาหกรรมนั้นร้อยละ 79 เกิดในสหรัฐ สส. สตีฟ คิง ผู้คัดค้านแผนการของประธานาธิบดีบุช เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการเข้าเมือง ผู้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการเข้าเมืองและสัญชาติ กล่าวด้วยว่า ผู้ที่เห็นชอบเรื่องการที่ให้คนงานต่างด้าวลอบเข้าเมือง กลายเป็นพลเมืองอเมริกันโดยชอบด้วยกฏหมาย ในท้ายที่สุดนั้น เห็นผลประโยชน์ของคนต่างด้าวสำคัญกว่าของพลเมืองอเมริกัน แต่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างของ สส. สตีฟ คิง หรือไม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานอเมริกันฝ่ายนโยบาย เลโอน ชิเควร่า กล่าวว่าไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนเรื่องนั้น แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในกลุ่มแรงงานพลเรือนนั้น จำนวนคนงานต่างด้าวเพิ่มจาก 10.8 เปอร์เซนต์เป็น 15.3 เปอร์เซนต์ เขากล่าวต่อไปว่าช่วงเวลาดังกล่าว อัตราการว่างงานในสหรัฐ ซึ่งเมื่อก่อนอยู่ในระดับ 5.3 เปอร์เซนต์นั้น ลดลงเหลือ 4.6 เปอร์เซนต์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ข้อมูลที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานอเมริกันนั้นเป็นข้อมูลระดับชาติ

แล้วในอุตสาหกรรมที่แรงงานคนต่างด้าวลอบเข้าเมืองเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ ของกลุ่มแรงงานอย่างเช่น การเก็บผลไม้ และผัก คนงานตามโรงแรม และร้านอาหาร และคนงานต่างชาติเป็นอย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์เรเชล ฟรีดเบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์ ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ถ้าคนงานเก็บผักกาดหอมในสหรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนอพยพเข้าเมือง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พยากรณ์ว่า ค่าจ้างของคนงานเก็บผักกาดหอมย่อมจะลดลง และค่าแรงงานของคนงานอื่นๆ ที่มีทักษะคล้ายคลึงกัน ย่อมจะลดลงเช่นเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์ผู้นั้นกล่าวด้วยว่า แต่ค่าแรงของคนงานขับรถบรรทุก คนงานตามร้านอาหาร คนงานที่นำสินค้ามาใส่ซุปเปอร์มาเก็ต และผู้ที่ทำงานเก็บผักกาดหอมในการนำผักกาดหอมมาให้เรารับประทานนั้น กลับสูงขึ้น

ตามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์เรเชล ฟรีดเบิร์ก ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐไม่ได้ทำงานอย่างเดียว แต่ยังจับจ่ายใช้สอยเงิน และว่าอุปสงค์ด้านสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างงาน และเพิ่มค่าแรงทั่วภาคเศรษฐกิจ ความเห็นโดยรวมในหมู่ผู้ที่มาแถลงแสดงทัศนะต่ออนุกรรมการชุดนั้นมีว่า การเข้าเมืองไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฏหมายจะเป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจสำหรับสหรัฐ นักเศรษฐศาสตร์ที่มาแถลงแสดงทัศนะต่ออนุกรรมการชุดนั้น หลายคนเสนอแนะว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ให้คนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานต่อไป แต่จะต้องอำนวยโอกาสด้านการฝึกอบรมและการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องโดนกระทบกระเทือนด้านรายได้และตำแหน่งงาน อันเป็นผลจากการที่คนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในสหรัฐ

XS
SM
MD
LG