ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของประชาชนไทยในนครนิวยอร์ค


เมื่อวันที่ 26 เมษายนนี้ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดทำการออกเสียงประชามติ ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคุณธงชาติ รัตนวิชา เลขานุการรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะพร้อม ด้วยคุณสมพล วณิคพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คุณณัฎฐกฤษณ์ วงศ์เจริญ ผู้อำนวย การกลุ่มงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และคุณธนูคม บำรุงผล สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมานครนิวยอร์ค เพื่อพบปะกับชุมชน ชาวไทย และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งการหารือประเด็นการ จัดทำประชามติให้ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

การประชุมครั้งนี้มีขึ้นที่ภัตตาคาร โจอี้ไทย ในนครนิวยอร์ค โดยมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการ ทีมประเทศไทย ประธานสมาคมต่างๆ ผู้นำชุมชนไทยในมลรัฐนิวยอร์คและมลรัฐใกล้เคียง ตลอดจน สื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่คระศึกษาดูงานด้านการจัดทำการออกเสียงประชามติ ณ สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวสรุป สาระสำคัญเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยในนครนิวยอร์คได้ แสดงความคิดเห็น ในโอกาสนี้คุณภาสินี ศากยวงศ์ เป็นผู้หนึ่งที่ได้เเสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดการ ให้ประชาชนไทยในต่างแดน ได้มีสิทธิลงคะเเนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรว่า คนไทยในต่างประเทศ ควรมีสิทธิลงคะเเนนเสียงเลือกตั้ง เพราะคนไทยก็ยังเป็นคนไทย ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน การมา อยู่ในต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักชาติ ถ้าจะกล่าวว่าคนไทยในต่างแดนไม่ได้เสียภาษีไทย ไม่ควรมีสิทธิเลือกตั้ง คนที่มาทำงานอเมริกาส่งเงินกลับบ้านเป็นจำนวนไม่น้อย อาจเรียกได้ว่ามาก กว่าภาษีอีก อีกประการหนึ่งถ้าตัดสิทธิคนไทยในต่างแดน ก็จะเป็นการตัดสิทธิข้าราชการที่มาประจำ อยู่ต่างประเทศด้วย

บางคนที่พูดว่าการเลือกตั้งใช้งบประมาณสูงมาก เพราะมีคนไปเลือกตั้งน้อย แต่การเลือกตั้งไม่ได้มี ทุกปี การเลือกตั้งประเทศไหนก็ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น การที่มีคนไปลงคะเเนน้อย เนื่องจากรัฐบาล ตรวจสอบเอกสารมากมายโดยไม่จำเป็น ประชาชนส่วนใหญ่จึงขาดคุณสมบัติเพราะมีเอกสารไม่ครบ ควรตรวจสอบแค่แค่หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัว และขอให้มีการนับคะเเนนกันในต่างแดนให้ เสร็จสิ้นไปด้วย

XS
SM
MD
LG