ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ


สหประชาชาติตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศขึ้น เมื่อปี พศ. 2531 คุณะกรรมการชุดนี้มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษมากกว่า 2,000 คนมาร่วมงานในการให้คำแนะนำแก่รัฐบาลต่างๆ

คณะทำงานของคณะกรรมการที่ว่านี้กล่าวไว้ในรายงานที่นำออกเผยแพร่ในปีนี้ 2 ฉบับว่า เป็นไปได้อย่างมากว่า มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ และว่าผลของการนั้นอาจก่อให้เกิดความวิบัติร้ายแรงได้ คณะกรรมการแจกแจงไว้พอสังเขป เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นนี้ ซึ่งรวมถึงระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น ไปจนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลักษณะลมฟ้าอากาศ

ในรายงานที่จะได้รับการนำออกเผยแพร่นี้ มีการประเมินเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพื่อลดการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจก รวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่ว่านี้เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอย่างเช่น น้ำมัน ซึ่งมีส่วนมำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ 3 คนชี้แจงสรุปทางโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวฟัง เกี่ยวกับกระบวนการที่เพื่อนของพวกเขาทำอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่สมาชิกทำงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ถกอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของพวกเขาไปทีละบรรทัด

คุณสตีเฟ่น ชไนเดอร์ เเห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นผู้เขียนรายงานที่เป็นแกนนำการประสานงานในการจัดทำบทหนึ่งของรายงานของคณะกรรมการที่ได้รับการนำออกเผยแพร่เมื่อปี พศ. 2544 และเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับการนำออกเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว คุณสตีเฟ่น ชไนเดอร์ กล่าวว่าผลประโยชน์ของชาติ อาจสามารถมีอิทธิพลโน้มน้าวกระบวนการประเมินค่าได้ และว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และประเทศที่ต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น อาจเพ่งไปที่ความไม่แน่นอนของวิทยาศาสตร์ ในทางตรงกันข้าม ประเทสที่เป็นเกาะ อาจพูดถึงเรื่องภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนขึ้นนี้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นมากจนเกินควร

เขากล่าวด้วยว่า คฯะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ต้องประเมินคุณภาพของการวิจัย และทำข้อสรุปเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ให้บรรดาผู้กำหนดนโยบาย ทางเลือกเหล่านี้อาจรวมถึงเรื่องการเก็บภาษีคาร์บอน และเเรงจูงใจอื่นๆ เพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นๆ ตลอดจนมาตรการที่จะทำให้เชื้อเพลิงอย่างเช่นถ่านหิน มีประสิทธิภาพ ส่วนนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศ อาร์ต โรเซนเฟล ผู้เป็นกรรมการคนหนึ่งของคณะกรรมการพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า พลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง แต่รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเพ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ผลที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงพายุเฮอริเคนที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม ภาวะอากาศแห้งแล้ง และอุทกภัย การคาดการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้น รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิด การละลายของแผ่นน้ำแข็ง และการที่อาณาบริเวณชายฝั่งอันเป็นที่ลุ่มนั้นจะเเหว่งวิ่น หายสูญไป คณะกรรมการสังกัดคณะทำงานระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จะเเจกแจงพอสังเขปเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ เพื่อชะลอความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่วนนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกล่าวว่า ไม่ว่าข้อเสนอแนะจะเป็นอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการแก้ไขนั้น น่าจะย่อมเยากว่าค่าเสียหายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้น

XS
SM
MD
LG