ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีการใหม่ที่อาจช่วยให้ปริมาณของก๊าซ ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกลดลง


ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า โลกกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักคือการเพิ่ม ปริมาณของก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

มีรายงานเกี่ยวกับวิธีการใหม่ที่อาจช่วยให้ปริมาณของก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกลดลงได้ด้วยการนำคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไปเก็บไว้ที่อื่นซึ่งจะไม่ส่งผลต่อบรรยากาศโลก

มีการทดลองมากมายเพื่อหาวิธีลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ท่อไอเสียรถยนต์ อุตสาหกรรมและ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ Klaus Lackner แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้คิดค้นพัฒนา วิธีที่จะสามารถจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ โดยการใช้วัสดุดูดซับซึ่งง่ายต่อการใช้ และมีประสิทธิภาพมากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟซึ่งเป็นสารที่ใช้ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในปัจจุบัน คุณ Ed Rubin วิศวกรและศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon และผู้ เขียนรายงานพิเศษเรื่องการจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บอกว่า เทคโนโลยีที่ใช้ดักจับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นี้ ไม่ใช่ประดิษฐ์กรรมใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งเดียวกับที่นักบินอวกาศขององค์ การนาซ่าใช้เพื่อช่วยในการหายใจภายในยานอวกาศมานาน 30 ปีแล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลย ว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้จะช่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้จริง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวต้องอาศัยไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงาน และไฟฟ้าส่วนใหญ่ใน อเมริกาผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงถ่านหินและน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงยังเป็น ที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะคุ้มหรือไม่ที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ ที่เหมือนกับเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาแล้วค่อยดูดซับกลับเข้าไปใหม่

ศาสตราจารย์ Klaus Lackner และคณะวิจัยกำลังพยายามหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว วิธีหนึ่ง ที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ค้นพบคือการใช้ความร้อนเป็นตัวสร้างพลังงาน

ศาสตราจารย์ Klaus Lackner บอกว่าคณะวิจัยกำลังหาวิธีนำพลังงานความร้อนมาใช้แทนไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมกระบวนการดูดซับและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ในขณะที่การ ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถทำได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับมาจะถูกเก็บไว้ ก่อนที่จะนำไป แยกสารต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนให้ความเห็นว่า กระบวนการเคลื่อนย้ายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากจุดที่ดูดซับไว้ไปยังที่ที่ใช้แยกสารหรือจัดเก็บนั้นอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

Galvin Schmidt ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอากาศตามฤดูกาลขององค์การนาซ่าบอกว่า หากว่า วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ก็ยังมีวิธีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วิธีอื่นที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เช่น การใช้พลังงานทางเลือกแบบอื่นหรือใช้พลังงานแบบผสมหรือการรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด แต่หากมีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าวิธีดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ใช้ได้ผลจริงอีกทั้งยังมีราคาถูกโดยเปรียบเทียบ ก็น่าจะเป็นวิธีการทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ

สถานที่ที่จะใช้เก็บก๊าซดังกล่าวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ศาสตราจารย์ Klaus Lackner เชื่อว่าในระยะ ยาวน่าจะมีทางเลือกมากขึ้น แต่ปัจจุบันอาจใช้วิธีการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับไว้ ลงไปลึก ใต้มหาสมุทรที่ซึ่งก๊าซจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำทะเล ซึ่งอาจทำให้เกิดการแยกชั้นและก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ แต่จะอยู่นิ่งที่ก้นทะเลเหมือนน้ำในบ่อเลยทีเดียว

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีจากนี้ การคิดค้นหาวิธีลดผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จะยิ่งกลายเป็นเรื่อง สำคัญเร่งด่วนมากขึ้น เนื่องจากประชากรโลกจะเพิ่มจำนวน และความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่นๆที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน การเสาะหาวิธีการดูดซับก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ ก็จะยังคงพัฒนา เดินหน้าต่อไป

XS
SM
MD
LG