ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหามลพิษปนเปื้อนในแม่น้ำแยงซี ของประเทศจีน


รายงานจากประเทศจีนระบุว่า แม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในจีนรวมทั้งแม่น้ำสาขาต่างๆ กำลังถูกทำลายและประสบปัญหามลพิษปนเปื้อนขั้นรุนแรงจากน้ำมือมนุษย์ รายงานบอกว่า คุณภาพ น้ำของแม่น้ำสายหลักของจีนสายนี้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ และรัฐบาลจีนควรจะมีมาตรการป้องกัน ก่อนที่จะสายเกินไป

รายงานจากสถาบันสังคมศาสตร์จีนร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแม่น้ำแยงซีและกองทุนสัตว์ป่าโลกระบุว่า ในแต่ละปีจะมีน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลหลายพันล้านตันถูกทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือนต่างๆลงสู่แม่น้ำแยงซี มลพิษและการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าทำให้สัตว์น้ำตายไปจำนวน มาก ทำให้ปลาไม่สามารถอพยพย้ายถิ่น และยังทำให้สัตว์น้ำหายากเช่นปลาโลมาน้ำจืดใกล้จะสูญ พันธ์

สำนักข่าวซินหว่าของจีนรายงานว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ของแม่น้ำแยงซีนั้น ไม่สามารถเยียวยาได้ ในขณะเดียวกัน คุณ Li Lifeng หัวหน้าโครงการน้ำจืดจีนจากกองทุนสัตว์ป่า โลกผู้เขียนรายงานชิ้นนี้บอกว่า ประชาชนจีนต้องหยุดเบียดเบียนแม่น้ำใหญ่สายนี้ เพียงเพื่อผลประ โยชน์ทางเศรษฐกิจได้แล้ว

คุณ Li Lifeng กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาและการพัฒนา และต้องไม่ดำ เนินรอยตามวิถีอุตสาหกรรมแบบตะวันตกที่เน้นการพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดมลพิษก่อน แล้วค่อยมาตาม ทำความสะอาดทีหลัง นอกจากนี้ จนท.กองทุนสัตว์ป่าโลกผู้นี้ยังยกย่องมณฑลเหอหนาน ที่ตัดสินใจ ปิดโรงงานกระดาษกว่า 100 แห่งตามแนวแม่น้ำแยงซีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โรงงานเหล่านี้แม้ จะมีขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ปล่อยมลพิษออกมาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คุณ Li บอกว่าหากต้องการ สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดกว่าเดิมครับ

รายงานระบุว่าประมาณ 10% หรือราว 60 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมดกว่า 600 กิโลเมตรของ แม่น้ำแยงซีนั้นมีสภาพแวดล้อมอยู่ในขั้นอันตราย และแม่น้ำสาขาหลักๆอีก 30% มีมลพิษปนเปื้อน จำนวนมาก ส่งผลให้ปลาโลมาน้ำจืดที่เคยอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำนี้ใกล้จะสูญพันธ์ รวมทั้งสัตว์น้ำ และผลิตผลจากแม่น้ำชนิดอื่นๆที่มีปริมาณลดลงไปอย่างรวดเร็วจากเมื่อ 50 ปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน ผลิตผลจากแม่น้ำประมาณ 427,000 ต่อปี ปัจจุบันเหลือเพียงปีละประมาณ 1 แสนตันเท่านั้น

แม่น้ำแยงซี หรือที่คนจีนเรียกว่า Changjiang ซึ่งแปลว่า แม่น้ำยาวนั้นเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญแหล่ง หนึ่ง คิดเป็นสัดส่วน 35% ของน้ำจืดทั้งหมดในประเทศจีน มีต้นสายอยู่ในเขตที่ราบสูงธิเบตทางตะ วันตกของจีน ไหลผ่านเมืองสำคัญๆมากมาย ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลจีนฝั่งตะวันออกใกล้นครเซี่ยงไฮ้ ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่น้ำแยงซีนี้แสดงให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ด้านน้ำของจีน ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีน ออกมาเตือนว่าแม่น้ำหลายแห่งมีมลพิษปนเปื้อนรุนแรงและบางแห่งถูกนำมาใช้มากเกินไป นอกจากนี้ หลายเมืองยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย

XS
SM
MD
LG