ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจก ของออสเตรเลีย


นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ไม่เห็นด้วยกับสถาบันบรรยากาศโลก ที่มีรายงานฉบับใหม่ออกมา และพยากรณ์ว่าการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจกในออสเตรเลียนั้น จะสูงเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาเกียวโต ซึ่งออสเตรเลียไม่ได้ลงนามร่วมด้วย

ผลการศึกษาวิจัยที่สถาบันลมฟ้าอากาศมอบหมายให้ทำนั้น พบว่าระดับของการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจกของออสเตรเลียในรอบสองปีที่แล้ว สูงเกินความคาดหมายของรัฐบาลออสเตรเลีย สถาบันลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นสถาบันเอกชนกล่าวว่า ตั้งแต่ปี พศ. 2547 เป็นต้นมา มีการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 22 ล้าน 5 แสนตัน ซึ่งรายงานเปรียบเทียบว่า เหมือนกับการมีรถยนต์แล่นตามท้องถนนในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านกว่าคัน

สถาบันแห่งนั้นกล่าวว่าเมื่อดูตามตัวเลขดังกล่าวแล้วคาดว่า ออสเตรเลียจะไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาเกียวโตได้ แต่รัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีจอห์น ฮาวเวิร์ดหาว่าผลการวิจัยของสถาบันลมฟ้าอากาศ ชวนให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะยึดเรื่องการปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจกจากการใช้พลังงานอย่างเดียว และมองข้ามเรื่องการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นต่างๆ โดยการลดการหักร้างถางพง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่า รายงานฉบับนั้นมิได้ระบุถึงการปรับปรุงสภาพการณ์ให้ดีขึ้น และว่าเมื่อผลการวิจัยของรัฐบาลเปิดเผยออกมา จะเห็นว่ารายงานดังกล่าวเป็นรายงานที่ผิด เพราะไม่ครอบคลุมขอบข่ายกว้างขวางพอ

แต่คุณจอห์น คอร์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารของสถาบันลมฟ้าอากาศโต้ว่า ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันคำนึงถึงสภาพการณ์เกี่ยวกับการหักร้างถางพงที่ดีขึ้นนั้นแล้ว

ออสเตรเลียซึ่งมีพลเมือง 10 ล้านคนเศษๆ เมื่อคำนวณแล้ว พลเมืองแต่ละคนปล่อยก๊าซแบบในเรือนกระจก มากกว่าประเทศไหนๆ ในโลก เรื่องความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศกำลังเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลียในระยะหลังของปีนี้ ทวีปแห่งนั้นประสบภาวะอากาศแห้งแล้งที่สุดในรอบ 100 ปีซึ่งทำให้คนบางส่วนชี้ว่า เกิดจากสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

XS
SM
MD
LG