ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์ของนักเรียนอเมริกัน


แต่ละปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ทั่วอเมริกาจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อทดสอบทักษะฝีมือในการออกแบบและการควบคุมหุ่นยนต์ของนักเรียนมัธยมอเมริกัน บรรยากาศการแข่งขันในปีนี้จะเป็นอย่างไร และผู้ร่วมแข่งขันจะได้อะไรจากงานนี้บ้าง

นักเรียนอเมริกันที่เข้าร่วมแข่งขันต้องออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองขึ้นมา แล้วใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมหุ่นยนต์นั้นให้ทำสิ่งที่คณะกรรมการกำหนด นั่นคือการหยิบห่วงยางใส่ลงไปในต้นเสาเป้าหมายด้วยรูปแบบพิเศษต่างๆ

Paul Gudonis ผอ.ของ First องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันนี้กล่าวว่า ตลอด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนมัธยมที่เข้าแข่งขันหลายพันคน คิดและสร้างหุ่นยนต์และพยายามแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์ของพวกเขาดีพอที่จะชนะเกมการแข่งขันนี้ได้ และแม้บรรยากาศของงานจะดูเหมือนเทศกาลรื่นเริงมากกว่า แต่การแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้น

Leila Zheng นักเรียนจากแคนาดาที่เพิ่งเข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกบอกว่ามีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้มากมายจากการสร้างหุ่นยนต์ รวมทั้งการได้พูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆและบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่สนับสนุนการแข่งขัน ในขณะที่ Alice Gray นักเรียนโรงเรียนมัธยม Arroyo Grande ใกล้นครลอสแองเจิลลีสซึ่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว บอกว่า การได้รับรู้ถึงบรรยากาศ ความสนุก ความมีชีวิตชีวาและความตื่นเต้นในการแข่งขัน ช่างเป็นความรู้สึกที่วิเศษจริงๆ

เมื่อตอนเข้าเรียนระดับมัธยมปลายใหม่ๆ Alice เลือกเรียนสาขาศิลปะการแสดง แต่หลังจากเข้าร่วมแข่งขันสร้างหุ่นยนต์เพียง 2 ครั้ง เป้าหมายในชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป เธอบอกว่าตอนนี้เธออยากเป็นวิศวกรเครื่องกลมากกว่านักแสดงหรืออาชีพอื่นๆแล้ว

การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนการใช้ความคิดสติปัญญาและปฏิกิริยาตอบสนอง รางวัลสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มจะมีตั้งแต่การออกแบบ ความมีน้ำใจเสียสละ การแก้ไขปัญหา การเติบโตทางวุฒิภาวะ มารยาทและความเป็นมืออาชีพ โดยการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ในระดับเขตไปจนถึงระดับประเทศ และมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,100 กลุ่ม

XS
SM
MD
LG