ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน


นักวิจัยระหว่างประเทศคณะหนึ่ง ทำ Stem Cell หรือเซลล์พื้นฐานจากเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบา หวานมาใช้ในการช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานแบบหนึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้อินซูลินหรือยาอีกต่อไป

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าผลการวิจัยดังกล่าวมีลู่ทางว่าจะรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 1 หรือ Type One ซึ่งเป็นกับเด็กๆ โรคเบาหวานแบบนี้เกิดกับคนนับล้านๆ คน ซึ่งต้องฉีดอินซูลินทุกวัน

ในบรรดาผู้ที่เป็นเบาหวาน 5 ถึง 10 เปอร์เซนต์ จะเป็นเบาหวานชนิดที่เรียกว่า จูเวไนล์ ซึ่งเป็นเบาหวานที่เป็นกับเด็กๆ ในกรณีนั้น ภูมิคุ้มกันผิดปกติในร่างกายเล่นงานตับอ่อนอันเป็นอวัยวะซึ่งสร้างเซลล์ผลิตอินซูลิน ที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด เมื่อตับอ่อนทำงานไม่เต็มที่ และควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดไม่ได้ อาจเกิดอาการแซกซ้อนที่ร้ายแรงในระยะหลังของชีวิตคนเราได้ อย่างเช่นตาบอดและไตวาย กว่าจะตรวจพบอาการเบาหวานประเภทที่ 1 นั้น บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เซลล์ผลิตอินซูลินอาจโดนทำลายไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น

นักวิจัยอเมริกันและของบราซิล หวังว่าจะกอบกู้เซลล์จำนวนมากที่ยังใช้การได้อยู่ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งนักวิจัยใช้ยาในปริมาณมากๆ เพื่อกดระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย 15 คนไว้แล้วนำเซลล์พื้นฐานจากเลือดของผู้ป่วยมาใส่ให้พวกเขา

นักวิจัยริชาร์ด เบิร์ด แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์นที่นครชิคาโก ผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนั้นกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ผู้ป่วยคนหนึ่งไม่ต้องใช้อินซูลินเลยมา 35 เดือน อีก 4 เดือนไม่ต้องใช้อินซูลินเลยมาอย่างน้อย 21 เดือน และอีก 7 คนไม่ต้องใช้อินซูลินเลยมาอย่างน้อย 6 เดือน ผู้ป่วยอีก 2 คนอาการดีขึ้นค่อนข้างช้า และไม่ต้องใช้อินซูลินเลยมา 1 เดือน และ 5 เดือนตามลำดับ

นักวิจัยริชาร์ด เบิร์ดกล่าวว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ผู้ป่วยไม่ต้องบำบัดรักษา ไม่ต้องใช้อินซูลิน ไม่ต้องกดระบบภูมิคุ้มกันหรือยาใดๆ เลยนานถึง 3 ปี และอาจจะนานกว่านั้นก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรอดูกันต่อไป

การวิจัยข้างต้นทำที่ประเทศบราซิล และผลของการวิจัยลงพิมพ์อยู่ในวารสารของสมาคมการแพทย์แห่งอเมริกา

เด็กหญิงวัยรุ่นชื่อคิมกล่าวว่า เธอต้องการรู้ว่าการไม่มีอาการเบาหวานนั้นจะเป็นอย่างไร ถึงแม้การวิจัยดังกล่าวจะมีขอบเขตจำกัด ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า การวิจัยมีลู่ทางว่าจะเป็นการวิจัยครั้งแรกในอีกหลายๆ ครั้ง เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีบำบัดผู้เป็นเบาหวาน เพื่อให้หมดความจำเป็นที่จะต้องฉีดอินซูลิน

XS
SM
MD
LG