ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเรื่องผลกระทบของภาวะโลกร้อน


นักวิทยาศาสตร์และตัวแทนประเทศต่างๆทั่วโลก เข้าร่วมประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุง Brussels เรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน ที่ประชุมนำเสนอรายงานซึ่งระบุ ว่าประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบรรดาประเทศยากจนทั้งหลาย และอาจก่อให้เกิด ปัญหาอาหารขาดแคลนและภัยพิบัติรุนแรงทั่วโลก

รายงานของคณะกรรมการสากลที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสรุปว่า ขณะนี้ภาวะ โลกร้อนกำลังเกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลก

Martin Perry หนึ่งในคณะกรรมการที่เขียนรายงานชิ้นนี้บอกว่า เป็นครั้งแรกที่มีการสรุปอย่างชัดเจน ว่าโลกกำลังร้อนขึ้นจริงๆ และสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเลวร้ายกว่าที่คาดกันไว้เสียอีก ทั้งธารน้ำแข็ง ละลาย พื้นที่ทะเลทรายกำลังเพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงและอุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานบอกว่า บรรดาประเทศยากจนจะได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวมากที่สุด โดยเฉพาะใน เรื่องของปริมาณอาหาร น้ำดื่มและสุขภาพอนามัย

คุณ Martin Perry บอกว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้พื้นที่การเกษตรหดหายไป ตามรายงานของ องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาตินั้น ปัจจุบันมีผู้หิวโหยทั่วโลกประมาณ 500 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป

รายงานระบุว่า อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นทุก 3.6 องศาเซลเซียสอาจทำให้พื้นที่ปลูกข้าวในจีนลดลงถึง 5-12% ในขณะที่ผลผลิตข้าวในบังกลาเทศอาจลดลงเหลือไม่ถึง 1 ใน 3 ภายในปี ค.ศ.2050 อาจเกิด ปัญหาขาดแคลนน้ำในอินเดียเพราะธารน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว และผู้คนเกือบ 100 ล้านคนทั่ว โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ในขณะเดียวกันที่ อัฟริกา ตามรายงานบอกว่าอาจเป็นทวีปที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนมากที่สุด ทั้งอา กาศแปรปรวน น้ำท่วม โรคระบาดและอาหารขาดแคลน สำหรับยุโรปฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียนนั้น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น น้ำดื่มขาดแคลน รวมทั้งผลกระทบที่มี ต่อระบบนิเวศน์บริเวณนี้ ในขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อาจเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน อย่างรุนแรง นอกจากนี้ ในรายงานของคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกยังระบุอีกว่า ภาวะโลกร้อน กำลังส่งผลให้สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ต่างๆทั่วโลกกว่า 30% เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Martin Hiller จนท.จากกองทุนสัตว์ป่าโลก ชี้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาใน 2 ทาง คือ นำมาตรการลดปริมาณควันเสียมาใช้ และเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอา กาศครั้งใหญ่

รายงานของคณะกรรมการสากลที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกชิ้นนี้คือรายงานชิ้นที่ 2 จากทั้งหมด 4 ชิ้น ชิ้นแรกที่นำเสนอไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กล่าวถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วน ใหญ่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ สำหรับรายงานชิ้นต่อไปซึ่งจะนำเสนอในเดือนพฤษภาคมนั้น จะมีเนื้อหา เกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์จะสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อน

XS
SM
MD
LG