ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณลักษณา ศศิธร ประธานจัดงานวชิระคอนเสิร์ต เพื่อแสดงความจงรักภัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คุณลักษณา ศศิธร ประธานจัดงานวชิระคอนเสิร์ต ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่วัดวชิรธรรมประทีป ลองไอร์แลนด์ นิวยอร์ค ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววีโอเอ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวชิระคอนเสิร์ต

คุณลักษณา ศศิธรกล่าวว่างานวชิระคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทุกคน ปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิระธรรมประทีปได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรก และเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิระธรรมประทีป ลูกหลานไทยที่เตอบโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เล่าเรียนศิลปะวัฒนธรรมไทย ดนตรี และนาฏศิลป์ไทยได้โชว์ผลงานก่อนปิดภาคเรียนด้วย

คุณลักษณา ศศิธร กล่าวอีกว่างานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน อย่างเช่นอาจารย์อาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาประจำการอยู่ที่นี่ และมีอาจารย์จากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกามาช่วยงานนี้ด้วย ส่วนผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนก็พร้อมใจกันฝึกซ้อมอย่างขยันขันแข็ง และได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากคณะกรรมการวัดวชิระธรรมประทีป สื่อมวลชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนท่านกงศุลใหญ่หลายๆ ท่านที่ได้ร่วมบริจาค และห้างร้านต่างๆ ที่ได้ลงโฆษณาในสูจิบัตรด้วย งานนี้จัดว่าประสบความสำเร็จพอใช้ได้ และมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมชมมากเป็นประวัติกาล

ส่วนรายได้ที่ได้จากงานนี้จะกันส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิระธรรมประทีป และอีกส่วนหนึ่งถวายสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดวชิระธรรมประทีปที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

XS
SM
MD
LG