ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล เกี่ยวกับแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญ


เมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดหนึ่ง เดินทางไปพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งผู้พิพากษา Anthony Kennedy ของศาลสูงสุดของสหรัฐ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และการนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปกครองที่ก่อให้เกิด ธรรมาภิบาลได้อย่างยั่งยืน

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ของสถาบันพระปกเกล้าเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้จากการพบหารือดังกล่าวว่า นอกจากจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐ Anthony Kennedy แล้ว ยังได้สังเกตเห็นด้วยว่า ทำไมคนอเมริกันทั่วไปจึงเข้าใจระบบประชาธิปไตยของตน

นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าผู้นี้ยังอธิบายผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐกับรัฐบาลกลางของสหรัฐในการสร้างประชาธิปไตยไว้ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG