ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตกุล ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย


เมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิชาการ นักวิชาชีพ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดหนึ่งของประเทศไทย เดินทางไปพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งผู้พิพากษา Anthony Kennedy ของศาลสูงสุดของสหรัฐ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปกครองที่ก่อให้เกิดธรรมาภิบาล

อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตกุล ของภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา ลัยธรรมศาสตร์เป็นนักวิชาการผู้หนึ่งที่เดินทางร่วมคณะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นแบบสหรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำ หรือแบบของไทยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ จะต้องมีกฎหมายเป็นหลักของการปกครอง และเปรียบเทียบจุดอ่อนกับจุดแข็งไว้ด้วย

อีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างระบบการเมืองของสหรัฐกับของประเทศไทย คือระบบพรรคการเมือง ซึ่งของประเทศไทยมีหลายพรรค ในขณะที่ของสหรัฐนั้น แม้จะมีหลายพรรคเหมือนกัน แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงแล้วมีเพียงสองพรรคใหญ่เท่านั้น นักวิชาการไทยผู้นี้บอกว่า การมีหลายพรรคของไทยนั้นก็มีประโยชน์ได้ด้วย

แต่สิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้เรียนรู้ และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าลองนำไปปรับใช้ในระบบการเมืองของไทย คือความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง

อีกสิ่งหนึ่งที่นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้เห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับรัฐธรรมนูญของอเมริกา คือการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายพื้นฐานของประเทศฉบับนี้ในลักษณะและรูปแบบต่างๆกัน โดยมีจุดร่วมอยู่ที่ความเคารพในกม.ฉบับนี้

XS
SM
MD
LG