ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาด้านเชื้อพันธุ์ของสุนัข


Mark Twain นักเขียนมีชื่อของอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า ขนาดของสุนัขนั้นไม่สำคัญเท่ากับขนาดของความเป็นนักสู้ในสุนัข แต่เวลานี้ทีมงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อพันธุ์ บอกว่า ขนาดของสุนัขที่แตกต่างกันนั้นมีความสำคัญ และเปิดเผยว่าได้ค้นพบเชื้อพันธุ์ที่ควบคุมการทำงานของเชื้อพันธุ์ IGF-1 ซึ่งเป็นเชื้อพันธุ์ตัวที่ทำให้สุนัขเติบโต

Elaine Ostrander หัวหน้าทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเชื้อพันธุ์มนุษย์ที่ใกล้กรุงวอชิงตัน บอกว่า นักวิจัยพบเห็นความแตกต่างทางเชื้อพันธุ์ระหว่างสุนัขที่ตัวโตกับสุนัขตัวเล็กเป็นครั้งแรกในสุนัขพันธุ์ปอร์ตุเกสที่ชอบน้ำเป็นพิเศษ แต่ที่ทำให้นักวิจัยแปลกใจเป็นอย่างมาก คือ เมื่อเปรียบเทียบเชื้อพันธุ์ของสุนัขพันธุ์อื่นๆ ก็พบความแตกต่างทางเชื้อพันธุ์อย่างเดียวกัน

ที่ทีมงานวิจัยชุดนี้ให้ความสนใจกับขนาดของสุนัข ก็เพราะเป็นลักษณะทางเชื้อพันธุ์ที่วัดได้ง่ายที่สุด และแม้ในขณะนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์การแปรพันธุ์ของ DNA ที่มีอิทธิพลต่อเชื้อพันธุ์ที่ควบคุมการเติบโตของสุนัข หัวหน้าทีม Elaine Ostrander บอกว่า การค้นพบแหล่ง DNA ชุดนี้ จะช่วยให้เข้าใจลักษณะอื่นๆของสุนัข ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องการเติบโตและการพัฒนา และรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บของสุนัขได้ด้วย

Gordon Lark ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อพันธุ์จากมหาวิทยาลัย Utah และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมงาน บอกว่า เวลานี้กำลังวิเคราะห์โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของสุนัข อย่างเช่น โรคไขข้ออักเสบ หรือโรคภูมิแพ้ ซึ่งในที่สุดแล้ว จะช่วยนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางเชื้อพันธุ์ของโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ได้ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อพันธุ์ผู้นี้บอกว่า สุนัขมีโรคเหมือนกับมนุษย์มากระหว่าง 200 ถึง 300 โรค และทั้งสุนัขและมนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพราะฉะนั้นสุนัขจึงเป็นสัตว์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษาโรค อย่างเช่น มะเร็ง และเวลานี้ได้ทำแผนที่เชื้อพันธุ์ของสุนัขเสร็จแล้ว และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับเชื้อพันธุ์ของมนุษย์ได้โดยตรง

ทีมวิจัยชุดนี้บอกไว้ด้วยว่า งานวิจัยเรื่องขนาดและเชื้อพันธุ์ของสุนัขจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากบรรดาเจ้าของสุนัขทั่วสหรัฐที่ส่งเอกซเรย์และตัวอย่าง DNA ของสุนัขไปให้ ผู้ที่สนใจติดตามอ่านรายละเอียดของงานวิจัยชิ้นนี้ได้ในวารสาร Science

XS
SM
MD
LG