ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณบังอรรัตน์ ชินะประยูร เกี่ยวกับแผนการของ ททท. ในปีนี้


คุณบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานที่นิวยอร์ค ปีที่แล้วสำนักงาน ททท. ของนิวยอร์คได้มีโอกาสสำคัญทำงานให้กับ “Thailand Grand Invitation” ซึ่งเป็นโครงการที่ชักชวนให้คนเดินทางไปเที่ยวประเทศไทย คุณบังอรรัตน์ ชินะประยูร ให้สัมภาษณ์แก่ ผู้สื่อข่าววีโอเอเกี่ยวกับแผนการของ ททท. ในปีนี้

ผลงานของ ททท. ประจำนครนิวยอร์คในปี 2549 คือการได้ร่วมเฉลิมฉลองงาน “Thailand Grand Invitation” โดยจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวสหรัฐ และคนไทยในสหรัฐไปเมืองไทยหลายครั้ง พร้อมกันนั้น ยังจัดงาน “Thailand Grand Reception” ในนครนิวยอร์คเพื่อเผยแพร่พระเกียรติของพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยตรง เข้าถึงกลุ่มบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชน ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูล ที่ถูกต้องในยามที่เกิดสถานการณ์วิกฤติในประเทศได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเสนอสินค้าการท่อง เที่ยวใหม่ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น

สำหรับการส่งเสริมการขายโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศไทย ทางสำนักงานนิวยอร์คเน้นการขายร่วม กับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ในลักษณะมาครั้งเดียวเที่ยวหลายประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเป็นการขยายความสามารถในการเข้าถึงประเทศไทยได้มากขึ้น

แนวนโยบายของ ททท. สำนักงานนิวยอร์คในปี 2550 นี้คือการเจาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงของสหรัฐให้ มากขึ้น โดยจะเริ่มจากการทำการตลาดร่วมกับบริษัท “American Express Travel” เพื่อส่งเสริมการ ขายไปยังกลุ่มผู้ถือบัตร “American Express” รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มศิษย์เก่าสมาคมมหา วิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเชิงใฝ่หาความรู้ และมีการใช้จ่ายสูง

นอกจากนั้นในเรื่องของการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว จะเน้นการนำเสนอตามความสนใจของ นักท่อง เที่ยวให้มากขึ้น โดยเน้นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่นภาคอิสาน และแหล่งท่องเที่ยวที่แสดง วิถีชีวิตไทยที่ได้มีการพัฒนาใหม่กัยมากขึ้นในบริเวณภาคกลางตอนบน สำหรับโครงการพระราชดำริ ที่นำเสนอในโครงการปิดทองหลังพระ ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริซึ่งได้ทำการเปิด ตัวไปแล้วที่นิวยอร์ค และกรุงวอชิงตัน จะเป็นสิ่งที่สำนักงานให้ความสำคัญมากขึ้นในปีนี้

สำหรับการขยายตลาดนักท่องเที่ยว จะพยายามกระจายการทำพื้นที่ทางการตลาดไปในรัฐ และเมืองต่างๆ ให้มากขึ้นโดยจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทนำเที่ยวใยพื้นที่ต่างๆ ให้มากขึ้น

XS
SM
MD
LG