ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รางวัลโม อิบราฮิม สำหรับผู้นำทางอัฟริกา ที่แสดงความเป็นผู้นำที่ดี


บรรดาอดีตประมุขแห่งรัฐ หรือประมุขของรัฐบาลของประเทศในย่านซับซาฮาร่าทางอัฟริกา ผู้พ้นจาก ตำแหน่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และแสดงความเป็นผู้นำที่ดี มีสิทธิ์จะได้รับรางวัล โม อิบราฮิม

ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับเงินปีละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเวลา 10 ปี และหลังจากนั้นจะ ได้รับเงินปีละ 2 แสนเหรียญสหรัฐไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นายโคฟี่ อันนานยอมรับว่าเงินรางวัล นั้นก้อนใหญ่ทีเดียว แต่ว่าเงินไม่ได้เป็นปัญหา เขากล่าวว่า ความมุ่งหมายของรางวัล โม อิบราฮิมก็คือ ต้องการส่งเสริมให้บรรดาผู้นำทางอัฟริกาทำงานร่วมกับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นธรรมาภิบาลที่ดี เขากล่าวต่อไปว่า รางวัลมุ่งที่จะให้วางใจได้ว่า มีผู้ที่ถือว่าการเคารพศักดิ์ศรีของปัจเจกชน เป็นเรื่อง ที่ทรงความสำคัญในอันดับต้นๆ และพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดภาวะยากจน และให้วาง ใจได้ว่ามีความมั่นคงปลอดภัย และการแก้ปัญหาที่สำคัญอื่นๆ อย่างเช่นปัญหาสุขภาพอนามัยอย่าง เต็มที่

นายโคฟี่ อันนานเชื่อมั่นว่ารางวัลโม อิบราฮิม จะสามารถเป็นแรงบรรดาลใจให้มีผู้นำ และนักธรรมาภิ บาลที่ดียิ่งขึ้นในอัฟริกา แบบเดียวกับรางวัลโนเบลที่ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ พยายามแสวงหา ความเป็นเลิศในด้านการแพทย์ ฟิสิดส์ เคมี และแขนงอื่นๆ

ผู้บริจาคเงินตั้งรางวัลดังกล่าวขึ้นคือนายโม อิบราฮิมผู้เกิดที่ซูดาน เขาเป็นอัครมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวย เงินทองจากการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือ เขากล่าวว่าเขามีเงินล้นเหลือแบบใช้จนตายก็ไม่หมด และมองเห็นว่าการนำเงินของเขามาลงทุนเพื่ออนาคตของอัฟริกาเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

นายโม อิบราฮิมกล่าวว่า อัฟริการ่ำรวย แต่ทำไมประชาชนจึงยากจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เขาคิดว่า เราสามารถทำอะไรที่ดีกว่านี้ และควรทำได้ดีกว่านี้

นายโม อิบราฮิมบอกว่า รางวัลดังกล่าวจะไม่ทำให้การฉ้อราษฎร์บังหลวงในอัฟริกายุติลง และไม่มี เจตนาจะให้เป็นเครื่องปฏิรูปความไม่ซื่อสัตย์ และว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งเทิดเกียรติผู้นำจำนวนมาก ผู้เต็มใจรับใช้ชาติอย่างมีเกียรติโดยไม่คดโกง หรือทำอะไรเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของตนเอง

คณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลจะประเมินคุณภาพของธรรมาภิบาลใน 8 แขนงที่สำคัญๆ รวมทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและ การปกครองตามตัวบทกฏหมาย อดีตเลขาธิการสหประชาชาติโคฟี่ อันนานกล่าวว่า ธรรมาภิบาลที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปกครองตามตัวบทกฏหมาย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ พัฒนาทางอัฟริกา

ส่วนนายโม อิบราฮิมกล่าวว่าสภากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัล ตกลงกันว่าอาจ ไม่มีการมอบรางวัลกันทุกๆ ปี เขากล่าวว่าถ้าหาตัวบุคคลที่อยู่ในข่าย และได้รับพิจารณาเพื่อมอบ รางวัลนี้ไม่ได้ ก็จะนำเงินไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อย่างเช่นโครงการผู้นำวัยหนุ่มสาว หรือโครง การทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากอัฟริกา เป็นต้น

XS
SM
MD
LG