ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของต้นตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม


นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเ มื่อราว 65 ล้านปีที่แล้ว มีสะเก็ดอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้าชนโลก และทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบรรยากาศของโลก เป็นผลให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่าการที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปบนโลกเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว เปิดทางให้มี วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทำให้สืบสายตกทอดมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และรวมถึงคนเราในยุคปัจจุบัน แต่ทฤษฎีหรือบทเรียนที่สอนกันในเรื่องนี้ อาจจะต้องมีการทบทวน เพราะตอนนี้ผลการศึกษาค้นคว้าชิ้นใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์นานาชาติบ่งชี้ว่า วิวัฒนาการของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์โลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งมนุษย์นั้น เริ่มขึ้นหลังจากที่ไดโน เสาร์สูญพันธุ์ไปหลายล้านปีทีเดียว

คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ศึกษาวิวัฒนาการของต้นตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อย่างกว้าง ขวางละเอียดถี่ถ้วน พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รวมทั้ง มนุษย์ในยุคปัจจุบัน เริ่มวิวัฒนาการหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วหลายล้านปี

คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติศึกษาวิวัฒนาการของต้นตระกูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีอยู่มากกว่า 4,000 ชนิดอย่างถี่ถ้วนทุกสาขาย้อนกลับไปหลายล้านปี โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งบันทึก ประวัติซากฟอสซิล และข้อมูลด้านโมเลกุลในเชื้อพันธุ์ แต่ไม่พบสิ่งส่อแสดงใดๆ เลยว่า มีวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายใหญ่โต ในช่วงหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไม่นาน ตามที่สันนิษฐานกันในทฤษฎีเดิม

ตามทฤษฎีเก่านั้น เมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเล็กๆ ที่หลงเหลืออยู่ มีวิวัฒนา การอย่างอิสระในทันทีทันใด เพราะมีแหล่งอาหารและที่อยู่โดยไม่มีสัตว์ใหญ่แย่งชิง และขยายพันธุ์ ใหม่ๆ ออกมารวดเร็วมากมาย

แต่ผลการศึกษาใหม่บอกว่า มีวิวัฒนาการแบบนี้อยู่บ้าง และส่วนใหญ่เป็นวิวัฒนาการสู่การสูญพันธุ์ ไม่ใช่มีสายพันธุ์ที่สืบสายมาถึงยุคปัจจุบัน และนักวิทยาศาสตร์ไม่พบการขยายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างมาก มายรวดเร็ว และกลายเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยุคปัจจุบัน อย่างหมู แมว ม้า ช้าง และมนุษย์แต่อย่างใด สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบนั้นส่อแสดงว่า วิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ นมเริ่มขึ้นในช่วง 100 ล้านปี และ 85 ล้านปีในช่วงนึ่ง และในช่วง 55 ล้านปี และ 35 ล้านปีอีกช่วงหนึ่ง

วิวัฒนาการในช่วงแรกนั้นสอดคล้องกับการศึกษาครั้งก่อนๆ จากดีเอ็นเอ หรือเชื้อพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำนม แต่จากข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาใหม่นี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า วิวัฒนาการขนานใหญ่ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมากมายหลายสายพันธุ์ที่สืบสายมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้น เริ่มในช่วงหลัง จากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ 10-15 ล้านปี

นักวิทยาศาสตร์ด้านวิวัฒนาการสันนิษฐานว่า การที่มีต้นไม้ที่มีดอกเกิดขึ้นอาจมีส่วนในวิวัฒนาการ นั้น และข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งของวิวัฒนาการขั้นแรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่สืบสายมา จนถึงยุคปัจจุบันอาจเกี่ยวกับสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิอุ่นขึ้น

XS
SM
MD
LG