ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์


องค์การสหประชาชาติร่วมกับองค์กรอื่นๆอีกหลายองค์กร ประกาศการจัดตั้งกองทุนระดับโลกขึ้นมา เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเยี่ยงทาสเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายล้านคนในแต่ละปี และมีมูลค่าสูงระหว่าง 3 ถึง 4 หมื่นล้านดอลล่าร์

นาย Antonio Maria Costa ผู้บริหารของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในการประกาศโครงการจัดตั้งกองทุนระดับโลกขึ้นมารณรงค์ต่อต้านการค้าทาสยุคใหม่ที่กรุงลอนดอน

รายงานของสหประชาชาติประมาณว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเยี่ยงทาสที่เกี่ยวข้องกับผู้คนราวๆ สองล้านห้าแสนคน โดยที่อาชญากรรมดังกล่าวมักไม่ค่อยจะมีการรายงาน และตัวเลขขององค์กรอื่นๆอีกหลายองค์กรที่ประมาณกันไว้ สูงกว่านี้ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ ซึ่ง 110 ประเทศได้ให้สัตยาบันแล้วนั้น การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ แต่นาย Antonio Maria Costa เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ กล่าวว่า บางประเทศไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขัน และทำให้เป็นปัญหามากขึ้นต่อไปอีก

รายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ ระบุว่า ประเทศไทย จีน ไนจีเรีย อัลเบเนีย บัลเกเรีย แบลลารูส มัลโดวา และยูเครน รวมอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นแหล่งการมนุษย์มากที่สุดในโลก

นาง Mary Goudie สมาชิกในสภาขุนนางของอังกฤษ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการเปิดตัวโครงการดังกล่าว กล่าวกับ Voice of America ว่า โครงการนี้กระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจกับปัญหานี้ สมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษผู้นี้ กล่าวว่า การเปิดเผยโครงการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นที่กรุงลอนดอน ช่วยทำให้ผู้คนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทั่วโลก

สมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษผู้นี้กล่าวเสริมไว้ด้วยว่า รัฐบาลอังกฤษได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์แล้ว ด้วยการร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์ของยุโรป เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ข้อตกลงดังกล่าวให้สิทธิแก่ผู้หญิงที่ถูกบังคับให้เป็นโสเภณี อยู่ในอังกฤษได้ต่อไปอีกเป็นเวลา 30 วัน หลังจากที่หลบหนีออกมาได้

จะมีการจัดงานทั่วโลกเพื่อกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะๆต่อจากนี้ไป โดยจะไปสิ้นสุดลงที่กรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG