ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฮ่องกงประหยัดค่าไฟด้วยพลังงานลม


ฮ่องกง ซึ่งมีธุรกิจคึกคัก ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตลอดวันตลอดคืน ไม่ประหยัดพลังงาน ตอนนี้วิศวกรในฮ่องกงริเริ่มนำพลังงานลมมาใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งในชนบทและในตัวเมืองแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วย โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาอุปกรณ์ราคาแพงมาใช้งาน

กังหันลมขนาดใหญ่บนเกาะเล็กๆ นอกฮ่องกง เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งที่ฮ่องกงใช้อยู่ เหตุที่ฮ่องกงไม่สร้างกังหันลมเพิ่ม ก็เพราะลมในฮ่องกงไม่แรงพอ ซึ่งก็เป็นปัญหาเดียวกับหลายแห่งทั่ว โลกนั่นเอง

มาตอนนี้ วิศวกรที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงและบริษัทพลังงานหมุนเวียนเอกชนแห่งหนึ่งได้พัฒนา กังหันลมแบบใหม่ขึ้นมา เป็นกังหันลมเล็กๆ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้ความเร็วลมจะต่ำเพียง 2 เมตรต่อวินาทีก็ตาม ขณะที่กังหันลมขนาดเล็กแบบเดิมทำงานเพียง 40 % เพราะลมไม่แรงพอ

Lucien Gambarota วิศวกรคนสำคัญของโครงการกล่าวว่า กังหันลมแบบใหม่นี้จะไม่หยุดทำงาน เพราะจะมีลมพัดในระดับความเร็วอย่างน้อย 1 เมตรต่อวินาทีเสมอ กังหันลมจึงทำงานได้ตลอดเวลา 365 วัน วันละ 24 ชั่วโมง กังหันแบบลมนี้ผลิตพลังงานในระดับต่างๆ กัน ตามการเปลี่ยนแปลงของ แรงลม แต่กังหันจะหมุนอยู่ตลอดเวลา

Lucien Gambarota บอกว่ากังหันลมเล็กเหล่านี้ เหมาะอย่างยิ่งกับเมืองที่หนาแน่นแออัดอย่างฮ่องกง เพราะสามารถติดตั้งบนหลังคาหรือตามระเบียงได้ แบบของกังหันก็เป็นแบบเรียบง่าย เป็นกงล้อ พลาสติก แต่ละอันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 25 เซนติเมตร โยงต่อๆ กัน ชุดหนึ่งๆ อาจมีจำนวนกัง หันตามความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้ง ตั้งแต่ ๒ ตารางเมตร ไปจนถึงหลายพันตารางเมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ และมีพื้นที่สำหรับติดตั้งมากน้อยแค่ไหน

พลังงานที่ได้จากกังหันลมแบบนี้ จะเก็บสำรองไว้ในแบ็ตเตอรี่ แล้วนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆได้ อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากแรงลมแบบนี้ ติดตั้งสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่แพง ขณะนี้ กังหันชุด 20 อัน ตกราคาประมาณ 875 บาท วิศวกรบอกว่า หากผลิตออกมาได้มากๆ ราคาก็จะลดลง ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้า

Lucien Gambarota อธิบายว่า สมมุติว่าเราได้ลมดี ประมาณ 5-6 เมตรต่อวินาที ครอบครัวพ่อแม่ ลูกรวม 3 คน หากมีพื้นที่ราว 3-4 ตารางเมตร ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ ซึ่งจะให้พลังงานได้ราว 60-70 % ของพลังงานที่ต้องการ นอกจากนั้น เทคโนโลยีนี้ยังให้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารใหญ่ๆ ได้ด้วย

Lucien Gambarota กล่าวว่า ความฝันสูงสุดของเขา คือ อยากให้ประเทศกำลังพัฒนาได้ใช้อุปกรณ์ ผลิตพลังงานจากพลังลมแบบนี้โดยทั่วกัน และบอกว่า พลังงานที่ได้จากกังหันลมเล็กๆ แบบใหม่นี้ มีแรงพอที่จะใช้ในการสูบน้ำได้ ซึ่งจะช่วยผู้หญิงและเด็กให้ไม่ต้องเดินไกล ๆ ไปตักน้ำตามแม่น้ำลำ ธารหรือทะเลสาบมาใช้ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG