ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ESCAP แนะวิธีการรักษาแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย


เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ หรือ ESCAP กล่าวในที่ประชุมที่กรุงนิวเดลีเมื่อเร็วๆ นี้ว่าประเทศต่างๆ ในเอเชียจะต้องพิจารณาการลงทุนสำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจร่วมกัน ถ้าอยากรักษาแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างในเวลานี้

ที่ ESCAP เห็นว่าจะมีการลงทุนร่วมกันได้ คือถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และโครงการพลังงาน เพราะถ้าไม่มีโครงสร้างเหล่านี้ การเจริญเติบโตในเศรษฐกิจเอเชียอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้จะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้ และท ESCAP อยากจะเห็นคือการลงทุนในโครงการที่ข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค มีผู้แทนจาก 20 ประเทศไปร่วมประชุมเป็นเวลา 2 วันที่ ESCAP จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีครั้งนี้ ส่วนข้อมูลที่ที่ประชุมนำมาเป็นพื้นฐานในการปรึกษาหารือมาจากการค้นคว้าวิจัยของสถาบัน Research and Information Systems ในกรุงนิวเดลี ปัญหาหนึ่งที่ผลการวิจัยยกมาเป็นตัวอย่างคือ ปัญหาการขาดแคลนถนน และทางรถไฟ สำหรับการขนส่งทางบก ระหว่างเอเชียกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ทำให้ต้องหันไปอาศัยการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า นักวิจัยเสนอแนะว่า ควรมีการจัดสร้างข่ายงานถนน และทางรถไฟขึ้นในลักษณะเดียวกับของสหภาพยุโรป

ทางด้านพลังงานก็เช่นกัน ประเทศในเอเชียควรแบ่งสันปันส่วนการใช้ทรัพยากรพลังงาน เพราะมีหลายประเทศที่มีการใช้ทรัพยากรพลังงานทางด้านนี้สูง แต่มีความต้องการใช้ต่ำ ในขณะที่หลายประเทศเพื่อบ้านมีความต้องการพลังงานสูง

คุณนาเกช คูมา ผู้อำนวยการสถาบัน Research and Information Systems อธิบายว่า การลงทุนข้ามพรมแดนจะให้ประโยชน์แก่ประเทศเหล่านนี้อย่างไร เขากล่าวว่าอาจจะมีการสร้างถนนที่เชื่อมต่อกันจากอัฟกานิสถาน ไปยังปากีสถาน เข้าไปในอินเดีย บังคลาเทศ ไปจนถึงพม่า กลายเป็นถนนสายไหม ช่วยให้ผู้คนเดินทางติดต่อถึงกัน ส่งเสริมธุรกิจและการทำมาหากิน หรือการพัฒนาพลังงานจากกรมชลประทานในเนปาล และส่งกลับไปให้อินเดียซึ่งขาดแคลนพลังงานเป็นอย่างมากได้ใช้ องค์กรระหว่างประเทศประมาณไว้ว่า ประเทศต่างๆ ในเอเชียน่าจะร่วมกันลงทุนในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจนี้ปีละ 2 แสนล้านดอลล่าห์ในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า นอกเหนือไปจากที่แต่ละประเทศกำลังลงทุนด้วยตัวเองอยู่แล้ว

นายทิม ฮัสซู ผู้บริหารงานของเอสแคปชี้แนะว่า เอเชียมีเงินต่างประเทศในสำรองเป็นจำนวนมหาศาล เขากล่าวว่าเอเชียมีเงินออมสุทธิซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศเก็บสำรองไว้มูลค่า 3 แสน 5 หมื่นล้านดอลล่าห์ ซึ่งเป็นตัวเลขปี คศ. 2005 และว่าเงินจำนวนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเติบโตต่อไป คำถามก็คือทำอย่างไรจึงจะนำเงินออมจำนวนนี้มาใช้ได้ ESCAP เสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารการลงทุนสำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเอเชียขึ้นมา เพื่อระดมเงินทุนให้กับโครงการที่ว่านี้

XS
SM
MD
LG