ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โลกของเราจะมีผู้สูงอายุ มากกว่าคนหนุ่มสาวจริงหรือ?


ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ที่จะทำให้มีคนสูงอายุมากกว่าคนหนุ่มสาวนั้นจะเกิดขึ้นในหลายส่วนของโลก แต่เหตุผลที่ใช้อธิบายเรื่องนี้ก็คือ ขณะนี้คนเราโดยเฉลี่ยมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ดีขึ้น และอาหารซึ่งมีปริมาณและคุณภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน

แต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่า ผู้สูงอายุนั้นต้องการบริการทางสังคม และการบริการด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยค่าใช้จ่าย หรือเงินงบประมาณจำนวนมากเช่นกัน และในประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนทั้งหลาย รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ นอกจากจะต้องสนองความต้องการของผู้สูงอายุในสังคมแล้ว ก็ยังต้องเอาใจใส่ในสวัสดิภาพ และการศึกษาของกลุ่มที่เป็นเยาวชนด้วยเช่นกัน

สถิติขององค์การสหประชาชาติบ่งชีว่า ภายในปี พศ. 2593 หรืออีก 40 ปีต่อจากนี้ ประชากรโลกซึ่งจะมีอายุ 60 ปีหรือสูงกว่านั้น จะมีจำนวนราวครึ่งหนึ่งของพลเมืองโลกที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียว กันโลกของเราก็จะมีคนหนุ่มสาวหรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงานน้อยลง เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับผู้สูงอายุ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่ในวัยทอง

ในสหรัฐเอง ขณะที่กำลังมีปัญหาขาดแคลนด้านพยาบาล และผู้ที่ทำงานด้านบริการสุขภาพแล้ว เนื่องจากพลเมืองอเมริกัน กลุ่มที่เรียกว่า “เบบี้ บูมเมอร์ส” คือผู้ที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใหม่ๆ กำลังทยอยกันเกษียณจากงาน และความต้องการบริการทางสังคม และทางการแพทย์ของคนกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐได้

ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มเห็นปัญหาของการที่โลกจะมีพลเมืองสูงอายุมากขึ้น ในขณะที่คนในวัยทำงานซึ่งจะเป็นกำลังทางเศรษฐกิจ และเป็นฐานภาษีให้สังคมนั้นจะมีไม่เพียงพอ และเรื่องดังกล่าวนี้สามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทุกอย่างในสังคมได้ รวมทั้งต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจ และต่อความสามารถในการแข่งขันทางผลผลิตของประเทศนั้นๆ ได้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ คอนโดลีซซ่า ไรส์ ซึ่งไปร่วมกล่าวปราศรัยของการประชุมนานาชาติเรื่อง Global Aging หรือแนวโน้มที่การที่โลกจะมีพลเมืองที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นนี้บอกว่า แนวโน้มดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุด ซึ่งหลายประเทศจะต้องขบแก้ในช่วงศตวรรษนี้ และว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศต่างๆ จะต้องหันหน้าเข้าหารือกัน เพื่อสนับสนุนการวิจัย ในการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามสำคัญๆ ที่จะมาพร้อมกับพลเมืองโลกอายุยืน

XS
SM
MD
LG