ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Voices of Youth เวบไซต์เพื่อเยาวชน


คุณมาเรีย คริสติน่า กาเลกอส เป็นผู้ประสานงานสำหรับเวบไซต์ Voices of Youth ขององค์การยูนิเซฟ เธอบอกว่ายูนิเซฟตั้งเวบไซต์นี้ขึ้นสำหรับเยาวชนจากประเทศต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโลก ดังนั้นเวบไซต์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ๆ เชื่อมเด็กกับผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีโอกาสได้สำรวจ แสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมซึ่งเป็นประเด็นปัญหาของโลก

เวบไซต์ดังกล่าวนี้มีข้อมูลซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เวบไซต์ Voices of Youth นี้ยังมีบทความต่างๆ อย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และปัญหาความยากจน เป็นต้น

คุณกาเลกอสบอกว่า การให้การศึกษาเกี่ยวกับเอดส์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิของเด้ก เพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเข้าใจ และทราบเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง แต่เวบไซต์ Voices of Youth นี้มีอะไรที่จะให้มากกว่าข้อมูลสำหรับเด็กเท่านั้น เพราะยังเป็นสถานที่ที่สมาชิกราว 3 หมื่นคนจากทั่วโลกได้เข้ามาพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 60 เปอร์เซนต์ของผู้ใช้เวบไซต์นี้มาจากประเทศกำลังพัฒนา และภาษาในเวบไซต์ดังกล่าวก็มีทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน และเพิ่งจะเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปเมื่อปีที่แล้วนี้เอง สำหรับ address ของเวบไซต์ที่ว่านี้ก็คือ www.unicef.org/voy

XS
SM
MD
LG