ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหามลพิษทางอากาศในเอเชีย


ปัจจุบัน ปัญหามลพิษทางอากาศกลายมาเป็นเรื่องปกติในเมืองใหญ่ต่างๆในเอเชีย การเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตไฟฟ้า ตลอดจนไอเสียจากรถยนต์จำนวนมาก ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มลพิษทางอากาศเหล่านี้อาจทำใหสภาพภูมิอากาศบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเปลี่ยนแปลงได้

คุณ Renyi Zhang นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M ทำการศึกษาละอองอนุภาคในอากาศซึ่งล่องลอยอยู่ในก้อนเมฆ อนุภาคบางชนิดเช่น ละอองเกลือทะเลจะมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ แต่อนุภาคอย่างอื่นเช่น เขม่าควันหรือเกลือกำมะถันนั้น คุณ Zhang บอกว่าเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ถ่านหิน

รายงานของนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M ผู้นี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เชื่อมโยงมลพิษทางอากาศในเอเชียกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก คุณ Zhang อธิบายว่าละอองมลพิษที่มีอยู่มากมายในอากาศทำให้ลักษณะการก่อตัวของก้อนเมฆเปลี่ยนไป

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ค้นพบคือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมฆหนาทึบที่มีความชื้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50% ก้อนเมฆเหล่านี้อาจหนาหลายกิโลเมตรและทำให้เกิดพายุรุนแรงทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น ในการวิจัยนั้น คุณ Renyi Zhang และคณะเก็บข้อมูลการสำรวจจากการวัดผลด้วยดาวเทียมระหว่างปี คศ.1984 ถึง 2005 และจากการจำลองลักษณะภูมิอากาศทางคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรยากาศผู้นี้บอกว่าพายุที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิอากาศโลกที่สลับซับซ้อนและแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

นักวิทยาศาสตร์ Renyi Zhang เผยว่าในเบื้องต้นนั้น หากสภาพภูมิอากาศบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเปลี่ยนแปลง ก็น่าจะส่งผลให้ดินฟ้าอากาศเหนือฝั่งตะวันตกของสหรัฐรวมทั้งแคนาดาเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของละอองมลพิษในอากาศจากเอเชียที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศแถบขั้วโลก เพราะหากมีเขม่าถ่านสีดำลอยไปเกาะที่ก้อนน้ำแข็งมากขึ้น เขม่าเหล่านั้นจะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์และทำให้น้ำแข็งแถบขั้วโลกละลายเร็วขึ้นนั่นเอง

คุณ Bill Chameides นักวิทยาศาสตร์อาวุโสด้านบรรยากาศแห่งองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมระบุว่า ในขณะที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย Texas A&M มุ่งเน้นไปที่แถบเอเชีย แต่ยังมีส่วนอื่นๆของโลกที่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเช่นกัน

นักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้นี้บอกว่า มลพิษทางอากาศจากสหรัฐเองก็ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและคุณภาพของอากาศไม่น้อยกว่าที่อื่น และในขณะที่มลพิษจากจีนอาจมีผลต่อดินฟ้าอากาศในอเมริกา มลพิษจากอเมริกาก็อาจส่งผลต่ออากาศที่ยุโรปได้เช่นเดียวกัน

คุณ Renyi Zhang แห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M แนะนำให้มีการวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างก้อนเมฆกับละอองในอากาศ และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ รายงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในเอกสารของสถาบันวิทยาศาตร์แห่งชาติอเมริกา

XS
SM
MD
LG