ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กองกำลังพิทักษ์สันติภาพหญิงล้วน แห่งองค์การสหประชาชาติ


องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพที่เป็นตำรวจหญิงล้วนจากอินเดียไปทำงานเมื่อประมาณเดือนหนึ่งมาแล้วในประเทศไลบีเรีย นับเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นหญิงล้วนไปปฏิบัติภารกิจเช่นนี้

อะไรเป็นเหตุจูงใจให้องค์การสหประชาชาติตัดสินใจส่งทีมงานหญิงล้วนไปทำงานดังกล่าว และผลเป็นอย่างไรบ้าง

มติของสหประชาชาติที่จะส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพหญิงล้วนไปทำงานนั้น มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ความมุ่งหมายก็เพื่อแก้ไขผลกระทบที่สงคราม หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามประเทศต่างๆ มีต่อผู้หญิง และเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้หญิงในงานพิทักษ์สันติภาพ Comfort Lamptey ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาหนึ่งที่ได้พบเห็นก็คือ แม้ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งและการสู้รบ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก ผู้หญิงต้องตกผู้รับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนอยู่ เพราะผู้ชายออกไปต่อสู้ โดยเห็นได้จากการที่ผู้หญิงตามชุมชนดังกล่าวกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือแม่หม้าย ปัญหาก็คือ เมื่อถึงเวลาที่จะแสวงหาทางออกเพื่อสงบศึก กันแล้ว ไม่มีใครขอความเห็นจากผู้หญิง

สำหรับปฏิกิริยาต่อการส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพหญิงล้วนออกทำงานเป็นครั้งแรกนั้น Comfort Lamptey ที่ปรึกษาของสหประชาชาติกล่าวว่า สำหรับผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงที่สืบเนื่องจากการสู้รบ หรือสงครามนั้น การได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นหญิงนั้น ดีกว่าแน่ๆ

ที่ปรึกษาของสหประชาชาติผู้นี้บอกว่า ผู้หญิงที่ถูกคนในเครื่องแบบข่มขืนในหลายประเทศ รู้สึกสบายใจมากกว่าที่ได้พูดกับผู้หญิงด้วยกัน แทนที่จะต้องพูดกับผู้ชายในเครื่องแบบ สหประชาชาติยังหวังด้วยว่า ในอนาคต เมื่อมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหญิงออกทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นชายได้มากขึ้น การฉวยโอกาสทางเพศที่เกิดขึ้นมาแล้วจะลดลง Comfort Lamptey บอกว่า ยังมีผลพลอยได้ที่สำคัญจากการส่งเจ้าหน้าที่หญิงออกไปทำงานอีกอย่างหนึ่งด้วย

ที่ปรึกษาเรื่องเพศของสหประชาชาติผู้นี้บอกว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติภาพที่เป็นหญิงกลายมาเป็นแม่แบบที่ดีให้กับผู้หญิงตามประเทศเหล่านี้ บางคนอยากจะเข้าเป็นตำรวจในท้องถิ่นของตน และบางคนก็ตั้งเป้าที่จะทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ให้ได้ ในขณะนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติภาพหญิงไม่พอกับความต้องการ ประเทศที่ส่งผู้หญิงไปร่วมงานได้มากที่สุดในเวลานี้ คือ อินเดีย ปากีสถาน ไนจีเรีย กาน่า และเอธิโอเปีย ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้ว มีผู้หญิงยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ดีในกองกำลังพิทักษ์สันติภาพของสหประชาชาติ

XS
SM
MD
LG