ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การค้นพบศึกษาเชื้อพันธุ์ของโรคมะเร็งในมนุษย์


การค้นพบที่ว่านี้เป็นผลงานของนักวิจัยที่สถาบัน Wellcome Trust Sanger ที่กรุงลอนดอน นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันถอดรหัสเชื้อพันธุ์ หรือ Genes 500 ชนิดในกลุ่มของโปรทีนที่เรียก ว่า kineses โปรทีน kineses มีความสำคัญ เพราะเป็นโปรทีนที่ควบคุมการทำงานของ แซลล์ในร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ การตาย หรือการแยกตัวของแซลล์ แต่แซลล์ ของเชื้อโรคมะเร็งไม่รับคำสั่งเหล่านี้นะคะ รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ของทีมงาน วิจัยชุดนี้ระบุว่า ในการเรียงลำดับโปรทีน kineses กับชนิดของโรคมะเร็ง ซึ่งรวมทั้งมะเร็ง ที่เต้านม, ที่ปอด, ลำไส้ใหญ่ และในกระเพาะนั้น, ได้พบการกลายพันธุ์ใน DNA ของแซลล์ โรคมะเร็งเกิดขึ้นประมาณหนึ่งพันครั้ง และเมื่อพิจารณาการกลายพันธุ์นั้นอย่างละเอียด ก็พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เป็นเชื้อพันธุ์โรคมะเร็งใหม่

คุณ Mike Stratton, หัวหน้าทีมวิจัยคนหนึ่งบอกว่า เป็นหลักฐานว่าเป็นเชื้อพันธุ์โรคมะเร็ง ใหม่ 100 เชื้อพันธุ์จากการกลายพันธุ์หนึ่งพันครั้ง และเมื่อแบ่งเชื้อพันธุ์ใหม่เหล่านั้น ออกเป็น “ผู้โดยสาร” หรือ “passenger” ซึ่งการกลายพันธุ์ไม่มีผลแต่อย่างใดต่อโรคมะเร็ง, และ “คนขับ” หรือ “driver” ซึ่งทำให้แซลล์ทำงานผิดปกติ และเป็นลักษณะหนึ่งของโรค มะเร็ง ก็พบว่า การกลายพันธุ์นั้นมีจำนวนต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การกลายพันธุ์ของเชื้อ พันธุ์โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง ในขณะที่เกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับโรค มะเร็งที่ปอด. นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้เป็นเสมือนบันทึกทางโบราณคดี เพราะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ว่า แซลล์โรคมะเร็งนั้นๆถูกต้องอะไรมาบ้าง เมื่อสิบปีที่แล้ว หรือเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ความรู้ดังกล่าวช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้า ใจถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ เช่น แซลล์ไปถูกแสงอัลตร้าไวโอเล็ตมา แต่คุณ Mike Stratton บอกว่า อาจจะตีความได้ไม่ง่ายนักถ้าเป็นสารเคมีที่ไม่รู้จักมาก่อนในสภาพ แวดล้อม หรือมีความผิดปกติในกลไกของแซลล์ของร่างกายอย่างไรก็ตาม, นักวิจัยในทีม งานกล่าวว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ช่วยให้ภาพรวมที่กว้างขึ้น ในเรื่องการกลายพันธุ์ที่ทำให้ เกิดโรคมะเร็งในรูปแบบต่างๆกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่ๆที่ได้ผลมากขึ้น ในการ บำบัดรักษาโรคมะเร็ง และว่างานที่ว่านี้จะก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าได้เทคโนโลยีที่ ใหม่กว่า และเร็วกว่าในการจัดลำดับ DNA มาใช้ในการค้นหาการกลายพันธุ์ของเชื้อโรค มะเร็ง

XS
SM
MD
LG