ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เกี่ยวกับการควบคุมและการปราบปราม ยาเสพติดของประเทศต่างๆ ทั่วโลก


รายงานของกระทรวงการต่างประเทศฉบับนี้ระบุว่า ไทยยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดประเทศ หนึ่งของสหรัฐ ในการให้ความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรม ระหว่างประเทศ และรัฐบาลสหรัฐได้ถอดชื่อประเทศไทยออกจากรายชื่อผู้ผลิตยาเสพติดที่สำคัญในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ที่ผ่านมา จากความสำเร็จของไทยที่สามารถควบคุมและจำกัดการปลูกฝิ่น และสหรัฐได้ถอด รายชื่อของประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญของยาเสพติดเมื่อปี 2547 ด้วย หลังจากที่เห็นได้ชัดว่า การลักลอบขนถ่ายยาเสพติดทั้งภายใน และที่ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทาง ผ่านนั้น ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อสหรัฐ และในปัจจุบันนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีแหล่งปลูกฝิ่น แหล่งผลิตเฮโร อีน หรือแหล่งผลิตยาบ้าที่สำคัญอยู่ในประทศไทย ถึงแม้ว่ากลุ่มที่ผลิตยาเสพติดในพม่า จะยังคงใช้ ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด และเป็นตลาดที่สำคัญอยู่ก็ตาม ในเรื่องของเส้นทางลำ เลียงยาเสพติดนั้น รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบ่งชี้ว่า ความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ฝ่าย ไทยในการสืบสวน และสกัดกั้นการค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนในช่วงสามปีหลังนี้ ทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนเส้นทางการค้ายาเสพติดดังกล่าว คือเฮโรอีนนั้นจะมีแหล่งที่มาจากทางใต้ของจีน เพื่อใช้ไทย เป็นทางผ่านลงสู่ใต้ ในขณะที่ฝิ่นกับกัญชาก็ผ่านเข้าประเทศไทยจากลาวและกัมพูชา ส่วนยาบ้าซึ่ง เป็นปัญหาสำคัญของไทย และเป็นยาเสพติดที่ใช้กันมากที่สุด และแพร่หลายทั่วประเทศนั้น มีเส้นทาง เดินทางจากพม่าไปสู่ลาว จากนั้นจึงข้ามพรมแดนไปที่กัมพูชาก่อนที่จะเข้ามาสู่เขตประเทศไทย

ส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินเรื่องยาเสพติดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับนี้ชี้ว่า การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ไม่มีผลต่อการปราบปราม ยาเสพติดของไทย หรือต่อความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับไทยอย่างสำคัญ แต่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สหรัฐกับประเทศตะวันตกอื่นๆ ได้แสดงความวิตกกังวล และตำหนิการให้ระบบรางวัลนำจับ ซึ่งทำให้ เจ้าหน้าที่จับกุมยาเสพติด หรือทำคดีฟอกเงินของไทย ได้ส่วนแบ่งของเงินที่ยึดได้เป็นค่าตอบแทน ซึ่งสหรัฐเห็นว่าการปฏบัติต่อเรื่องนี้ ขัดต่อมาตรฐานระหว่างประเทศ และอาจเป็นผลให้การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ถูกชี้นำ ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว และทำให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จากค่า ตอบแทนเป็นตัวเงินที่จะได้รับในคดีฟอกเงิน หรือในคดียาเสพติดรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม รายงานประจำปีของสหรัฐเกี่ยวกับการควบคุม และการปราบปรามยาเสพติดทั่วโลก ฉบับนี้ ยกย่องประเทศไทยว่า เป็นผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ในเรื่องการจัดทำและการดำ เนินโครงการเพื่อต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งในเรื่องของโครงการเพื่อปลูกพืชทดแทน รวมทั้งในเรื่องของ การทำโครงการบำบัดรักษา ลดความต้องการ สกัดกั้น และบังคับใช้กฏหมาย รวมทั้งพันธกรณีของ ประเทศไทยที่มี ในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ปัญหายาเสพติด

XS
SM
MD
LG