ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เริ่มต้นปีขั้วโลกสากลเพื่อการสำรวจแถบขั้วโลก


วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นปีขั้วโลกสากลหรือ International Polar Year โดยในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ นักวิทยาศาสตร์กว่า 1 หมื่นคนจาก 63 ประเทศจะทำการศึกษาพื้นที่แถบขั้วโลกและผลกระทบที่มีต่อพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกอย่างจริงจัง ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์

ภาวะโลกร้อนคือหัวใจสำคัญของ International Polar Year หรือ IPY ในงานแถลงเริ่มต้นปีขั้วโลกสากลที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา ศาสตราจารย์ Robin Bell นักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่า ขั้วโลกเป็นเสมือนบารอมิเตอร์ที่ใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสรรพชีวิตบนพื้นโลก

ศาสตราจารย์ Robin Bell บอกว่าการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจสภาพขั้วโลกในปัจจุบัน ระบุความเปลี่ยนแปลง แล้วทำความเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของโลกอย่างไร การสำรวจนี้จะใช้ระยะเวลา 2 ปีจากเดือนมีนาคมปีนี้จนถึงเดือนมีนาคมปี ค.ศ.2009 ในเบื้องต้นจะควบคุมโดยสภาวิทยาศาสตร์สากลและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งจะรวบรวมวิทยาศาสตร์เกือบทุกแขนงสาขารวมทั้งสาขาสังคมวิทยา ประกอบกับโครงการวิจัยของ IPY กว่า 200 โครงการครอบคลุมทั่วทุกส่วนรวมทั้งระบบนิเวศวิทยา ดาราศาสตร์ แม้กระทั่งสุขภาพอนามัยของชนพื้นเมืองแถบขั้วโลก

ศาสตราจารย์ Robin Bell บอกว่านักวิจัยจะทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นน้ำแข็ง การละลายของแผ่นน้ำแข็งและชีวิตสัตว์น้ำในแถบขั้วโลก นักวิทยาศาสตร์จะรวบรวมสถิติการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับน้ำแข็งที่กรีนแลนด์หรือแอนตาร์กติกา หรือตะกอนจากแอ่งทะเลสาบในไซบีเรียตลอดจนในทะเล Ross นักวิทยาศาสตร์จะส่งยานสำรวจใต้น้ำหรือ AUV ลงไปที่ Gackle Ridge ใต้ทะเลอาร์กติกเพื่อสำรวจช่องเปิดหรือรอยแตกของเปลือกโลกเนื่องจากภูเขาไฟระเบิด นอกจากนี้ยังจะใช้ยานสำรวจเดินทางไปยังส่วนของโลกที่ไม่มีผู้ใดไปเยือนมาเป็นเวลาหลายสิบปี

ประเทศสมาชิกของ International Polar Year จะให้เงินประมาณ 1,500 ล้านดอลล่าร์เพื่อการสำรวจวิจัยนี้ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ดีขึ้น คุณ Arden Bement ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกากล่าวว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานใหม่ๆ ระบบการสำรวจใหม่ๆ การคิดคำนวณใหม่ๆ และการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นเราจะขยับเข้าไปใกล้พื้นฐานของสภาวการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน คุณ Bement ยังบอกอีกว่าภารกิจสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ได้มาไปยังนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆและเผยแพร่แก่สาธารณชน

ศาสตราจารย์ Robin Bell แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่า เธอหวังจะได้เห็นสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และหวังว่า International Polar Year จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและผู้นำรุ่นหลัง ให้ลุกขึ้นมาช่วยกันจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์บนพื้นโลกต่อไป

XS
SM
MD
LG