ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การค้าข้าวระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ


คุณสุรศักดิ์ เสียงเครือ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค คุณสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ปีที่แล้ว ไทยส่งข้าวมาสหรัฐเป็นจำนวน 180 ล้านเหรียญ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ส่วนปีนี้ เราส่งข้าวมาเพิ่ม ร้อยละ 20 สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยได้มีส่วนในการเพิ่มอุปสงค์และอุปทาน ด้วยการสร้างอุปสงค์ให้ผู้บริโภครู้จักข้าวไทยมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้นำเข้ารายใหญ่ นำเข้าข้าวไทยมากขึ้น ส่วนในด้านอุปทาน ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตลาดข้าวสหรัฐไปยังผู้ส่งออกข้าวในเมืองไทย ปัญหาในการส่งออกข้าวยังมีอยู่ในด้านการปลอมปนข้าวและสิทธิบัตร

XS
SM
MD
LG