ลิ้งค์เชื่อมต่อ

“Muslim Girls” ตีแผ่ชีวิตวัยรุ่นมุสลิมบนแผงหนังสืออเมริกาเหนือ


ตามแผงหนังสือทั่วไปในสหรัฐและแคนาดาตอนนี้ มีนิตยสารออกใหม่ชื่อ “Muslim Girl” ออกวางขาย ดูจากชื่อ ก็คงเดากันได้ว่านิตยสารออกใหม่ในอเมริกาเหนือฉบับนี้ มุ่งเป้าหมายที่สาววัยรุ่นชาวมุสลิม “Muslim Girl” สะท้อนวิถีชีวิตและแนวทัศนะของเยาวชนมุสลิมในแง่มุมต่าง ๆ

Ausma Khan บรรณาธิการของนิตยสาร “Muslim Girl” บอกว่า จากการสำรวจวิจัยพบว่า สาวมุสลิมวัยรุ่นในสหรัฐและในแคนาดามีจำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นตลาดใหญ่สำหรับนิตยสารฉบับนี้ โดยที่นิตยสาร “Muslim Girl” เล็งเป้าหมายที่ผู้อ่านในวัย ๑๔ – ๑๘ ปีเป็นหลัก

บรรณาธิการของ “Muslim Girl” กล่าวว่า เด็กวัยรุ่นอเมริกันมุสลิมก็มีพื้นฐานแบบเดียวกันกับวัยรุ่นอเมริกันที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นเอง อย่างเช่น เด็กสาวมุสลิมมักจะเข้าเรียนโรงเรียนของภาครัฐ ชอบดูโทรทัศน์และอ่านนิตยสารสำหรับวัยรุ่น ชอบเข้าดูข้อมูลอินเตอร์เน็ท เล่นวีดีโอเกม ซื้อของ และพูดโทรศัพท์ ไม่ต่างไปจากเด็กวัยรุ่นอเมริกันอื่นๆ แต่ที่ต่างออกไปคือ วัยรุ่นมุสลิมมักจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความเป็นชาวมุสลิม ซึ่งจะมีการแสดงออกในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการศึกษาคัมภีร์โกหร่านหรือไปโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม มีกิจวัตรประจำวันที่แสดงถึงคุณค่าของศาสนาอิสลาม

อย่างไรก็ตาม Ausma Khan บรรณาธิการของนิตยสาร “Muslim Girl” กล่าวว่า วัยรุ่นมุสลิมต้องพบกับปัญหาท้าทายหลายอย่างเกือบทุกเมื่อเชื่อวันในเรื่องความเชื่อถือทางศาสนา วัยรุ่นอเมริกันมุสลิมจะมีความรู้สึกแปลกแยกในเรื่องอย่างเช่นการมีเพื่อนชาย เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาและการมีเสรีภาพบางอย่าง วัยรุ่นมุสลิมต้องประนีประนอมระหว่างคุณค่าทางศาสนากับสังคมในทางโลก ผู้จัดทำนิตยสาร “Muslim Girl” คิดว่า อเมริกาเป็นประเทศที่เอื้ออำนวยอย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นที่ที่ประชาชนแต่ละคนสามารถพูดถึงความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ได้ แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ตราบเท่าที่ผู้นั้นเคารพสิทธิของผู้อื่น

เป้าหมายของนิตยสาร “Muslim Girl” คือ ให้สาวมุสลิมวัยรุ่นมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้คนเหล่านี้แสดงออกอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้พวกเธอไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์วิตกกังวล “Muslim Girl” มีคอลัมน์ ประจำชื่อ “Relationship Reality Check” ซึ่งเด็กสาวทั้งหลายสามารถเขียนเข้ามาซักถามหรือเล่าปัญหาคับข้องใจด้านความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูก หรือระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ หรือระหว่างเด็กหนุ่มเด็กสาว หรืออาจจะเป็นปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม สังคม หรือแรงกดดันบางอย่างในสังคมอเมริกัน เป็นต้น

นอกจากนั้น นิตยสาร “Muslim Girl” ยังมุ่งเน้นการเสนอเรื่องราวของเด็กสาวมุสลิมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กสาวคนอื่นๆ อย่างเรื่องราวของเด็กสาวมุสลิมสองคนที่นำลงในนิตยสาร “Muslim Girl” ฉบับแรกซึ่งออกมาในเดือนมกราคม คนหนึ่งชื่อ Arshia Khan ซึ่งเข้าร่วมงานกับหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ Peace Corps และไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในมาลาวี ๒ ปี และอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับเลือกเป็น “Muslim Girl Of the Month” ชื่อ Khadija Taufique ผู้ทำงานอย่างหนักร่วมกับเยาวชนมุสลิมคนอื่นๆในชุมชนของเธอ ในการหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสพภัยสึนามิในอินโดนีเซียเมื่อปลายปี ๒๕๔๗ ซึ่งเธอเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือนั้นด้วยตนเอง

นอกจากนี้ใน “Muslim Girl” ฉบับแรก ยังมีบทความของ Inas Younis เด็กสาวอเมริกันเชื้อสายอิรักจากรัฐแคนซัส เกี่ยวกับชีวิตของวัยรุ่นหญิงมุสลิม ๖ คนที่เติบโตขึ้นมาในสหรัฐโดยมีพื้นเพและแง่คิดมุมมองที่ต่างกันด้วย และเช่นเดียวกับนิตยสารอื่นๆ “Muslim Girl” เสนอสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะผู้จัดทำหวังว่าต่อไป นิตยสารฉบับนี้จะได้ออกวางขายในประเทศอื่นๆ นอกเหนือไปจากสหรัฐและแคนาดา และเป็นสะพานเชื่อมโยงเด็กสาวมุสลิมทั่วโลก

XS
SM
MD
LG