ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐพร้อมที่จะมีประธานาธิบดีผู้หญิงหรือยัง?


ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพมานานกว่า 230 ปี ผู้หญิงอเมริกันเพิ่งจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อราว 86-87 ปีมานี้เอง มาตอนนี้ นักรณรงค์เพื่อความเสมอภาคของสตรีในอเมริกาเชื่อว่า กระแสทางการเมืองในสหรัฐกำลังมีแนวโน้มว่าสตรีกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางสมัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทำให้ Nancy Pelosi สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของสหรัฐ ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญยิ่ง เพราะตามรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ที่ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนั้น จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีผ็หญิงคนอื่นๆได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญๆอีกหลายคน ขณะนี้มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ 6 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 71 คน และได้รับเลือกเข้ามาในวุฒิสภามากเป็นประวัติการณ์ 16 ที่นั่งในจำนวนทั้งหมด 100 ที่นั่ง กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีเชื่อว่า ปรากฎการณ์นี้เป็นการวางพื้นฐานสำหรับผู้หญิงที่จะได้รับตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองของสหรัฐต่อไป

Melody Dernach รองประธานองค์การสตรีแห่งชาติ เห็นว่าสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการที่ผู้หญิงจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของประเทศ เธอกล่าวว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงได้เห็นบทบาทความเป็นผู้นำของประธานสภาผู้แทนราษฎรหญิง Nancy Pelosi อย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นบทบาทที่ผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวนมากเห็นว่าผู้หญิงควรได้รับมานานแล้ว

Stephen Hess นักวิจัยคนสำคัญของสถาบัน Brookings ในกรุงวอชิงตันก็เชื่อเช่นกันว่า อเมริกาพร้อมแล้วที่จะมีประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรก เนื่องจากส่วนใหญ่หรือ 52% ของผู้มีสิทธิออกเสียงในสหรัฐนั้นเป็นผู้หญิง และการหยั่งเสียงมหาชนหลายครั้งก็บ่งชี้ว่า ผู้หญิงมีความสนใจและอยากเห็นประธานาธิบดีสตรีคนแรกเช่นกัน นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่สตรีในอเมริกาจะไต่บันไดขึ้นสู่ทำเนียบประธานาธิบดี หลังจากที่มีการต่อสู่เพื่อสิทธิสตรีกันมานาน อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกคนจะเห็นพ้องในเรื่องนี้

Morgan Felchner บรรณาธิการนิตยสาร Campaign and Elections ยังคงสงสัยว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่จะออกเสียงเลือกผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีจริงหรือ? และว่าตามทฤษฎีนั้นคนอเมริกันดูเหมือนจะพร้อมแล้วสำหรับการมีประธานาธิบดีสตรี แต่หากพิจารณาตัวเลขจากการหยั่งเสียงดีๆจะพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สมัครผู้หญิงจะมีปัญหามากกว่าผู้สมัครผู้ชาย และที่น่าสนใจคือการหยั่งเสียงโดยนิตยสาร Newsweek ที่พบว่า ในเรื่องการเลือกผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีนั้น ผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ชายดูเหมือนจะมีความพร้อมมากกว่าบรรดาผู้มีสิทธิออกเสียงผู้หญิงด้วยกันเอง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแนวความคิดเรื่องการมีประธานาธิบดีสตรีนั้นยังจะต้องมีวิวัฒนาการต่อไปควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของสังคมอเมริกัน

Stephen Hess ผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบัน Brookings กล่าวว่าชีวิตการเมืองก็เหมือนสิ่งอื่นๆ ที่จะขึ้นไปอยู่บนยอดเลยทีเดียวไม่ได้ แต่ต้องพยายามไต่บันไดขึ้นไป ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนเห็นว่าการที่ ส.ว. Hillary Clinton ประกาศที่จะรณรงค์เพื่อตำแหน่งประธานาธิบดี จะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการที่คนอเมริกันจะเลือกผู้นำของประเทศตนต่อไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG